Att utforska framtiden

Redaktörer: Susanne Alm, Joakim Palme, Erik Westholm 2012

2012. Dialogos förlag

Alla vill vi veta något om framtiden. Som beslutsfattare famlar vi efter kunskap om den, samtidigt som det är oklart om den ens låter sig studeras. Men visst går det att utforska framtiden!

Framtidsstudier kan förekomma inom de flesta vetenskapliga discipliner men är också ett eget, om än löst sammanhållet, vetenskapligt fält rikt på diskussioner om perspektiv, teorier och metoder. Boken ger en god bild av det också i Sverige mångfacetterade framtidsstudiefältet. Så gott som varje kapitel presenterar ett eget förhållningssätt.

En bok i Serie framtider, ett samarbete mellan Institutet för Framtidsstudier och Dialogos förlag. Boken kan beställas på Dialogos förlag.

2012. Dialogos förlag

Alla vill vi veta något om framtiden. Som beslutsfattare famlar vi efter kunskap om den, samtidigt som det är oklart om den ens låter sig studeras. Men visst går det att utforska framtiden!

Framtidsstudier kan förekomma inom de flesta vetenskapliga discipliner men är också ett eget, om än löst sammanhållet, vetenskapligt fält rikt på diskussioner om perspektiv, teorier och metoder. Boken ger en god bild av det också i Sverige mångfacetterade framtidsstudiefältet. Så gott som varje kapitel presenterar ett eget förhållningssätt.

En bok i Serie framtider, ett samarbete mellan Institutet för Framtidsstudier och Dialogos förlag. Boken kan beställas på Dialogos förlag.