Problemlösningarnas eviga nu. Om trygghetsfrämjande och brottspreventiva partnerskap

Rostami, Amir , Sarnecki, Jerzy Forkby, T., Alstam, K., Gunnarson, C. & P. Wahlgren | 2023

Studentlitteratur

Abstract

Under senare år har det lokala brottsförebyggande arbetet oftast kopplats samman med breda trygghetsfrågor och hanterats inom olika partnerskap mellan organisationer som Polisen, socialtjänsten, skolan och fritidsförvaltningen. Den här boken är resultatet av ett flerårigt forskningsprojekt där förutsättningar och innehåll i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet undersökts. Här ges ingående skildringar av vad de lokala brottsförebyggarna ställs inför, hur svårt det kan vara att omsätta riktlinjer och rekommendationer från nationell nivå och hur de gör när de tar sig an och konkretiserar sitt uppdrag i vardagsarbetet.

Skådeplatserna utgörs i boken av Ronna i Södertälje, Botkyrka i Stockholm, Hjällbo i Göteborg samt Araby i Växjö, alltså områden omtalade som särskilt utsatta. Som sådana återkommer de ofta som exempel på områden där gängkriminalitet, marginalisering och parallella samhällsstrukturer utvecklats, såväl i medierna som i den politiska diskussionen.

Boken vänder sig till alla verksamma inom det expanderande brottsförebyggande och trygghetsfrämjande fältet. Boken är även relevant för polis- och socionomutbildningar och inte minst alla andra som är intresserade av hur samhället agerar och bör agera för att förebygga brott i utsatta områden.

Studentlitteratur

Abstract

Under senare år har det lokala brottsförebyggande arbetet oftast kopplats samman med breda trygghetsfrågor och hanterats inom olika partnerskap mellan organisationer som Polisen, socialtjänsten, skolan och fritidsförvaltningen. Den här boken är resultatet av ett flerårigt forskningsprojekt där förutsättningar och innehåll i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet undersökts. Här ges ingående skildringar av vad de lokala brottsförebyggarna ställs inför, hur svårt det kan vara att omsätta riktlinjer och rekommendationer från nationell nivå och hur de gör när de tar sig an och konkretiserar sitt uppdrag i vardagsarbetet.

Skådeplatserna utgörs i boken av Ronna i Södertälje, Botkyrka i Stockholm, Hjällbo i Göteborg samt Araby i Växjö, alltså områden omtalade som särskilt utsatta. Som sådana återkommer de ofta som exempel på områden där gängkriminalitet, marginalisering och parallella samhällsstrukturer utvecklats, såväl i medierna som i den politiska diskussionen.

Boken vänder sig till alla verksamma inom det expanderande brottsförebyggande och trygghetsfrämjande fältet. Boken är även relevant för polis- och socionomutbildningar och inte minst alla andra som är intresserade av hur samhället agerar och bör agera för att förebygga brott i utsatta områden.