Slavar och andra ägodelar. Om slaven som sak och människa i lagtexter från förmoderna kulturer i Främre Asien och Kina

Wallenberg Bondesson, Maria | 2012

i: Maria Wallenberg Bondesson et al (red.) Människans kunskap och kunskapen om människan. En gränslös historia., Sekel Bokförlag/Isell & Jinert, Lund.

Det evigt mänskliga finns det något sådant? Eller är människan alltid en produkt av sin samtid? Den som studerar historia stöter snart på dessa frågor. I denna bok med 14 fristående kapitel skriver humanister och naturvetare om människans villkor i en föränderlig värld, och om hur kunskapen om människan kan för medlas. Kronologiskt omfattar texterna ämnen från förhistoria till nutid.

 

i: Maria Wallenberg Bondesson et al (red.) Människans kunskap och kunskapen om människan. En gränslös historia., Sekel Bokförlag/Isell & Jinert, Lund.

Det evigt mänskliga finns det något sådant? Eller är människan alltid en produkt av sin samtid? Den som studerar historia stöter snart på dessa frågor. I denna bok med 14 fristående kapitel skriver humanister och naturvetare om människans villkor i en föränderlig värld, och om hur kunskapen om människan kan för medlas. Kronologiskt omfattar texterna ämnen från förhistoria till nutid.