Workplace Sex Composition and Ischaemic Heart Disease: A Longitudinal Analysis using Swedish Register Data

Barclay, K. and Scott, K. 2014

Scandinavian Journal of Public Health.

Tillgänglig på nätet: http://sjp.sagepub.com/content/early/2014/04/09/1403494814529033.abstract

Syftet med denna studie är att följa upp tidigare forskning som visar att könssammansättningen av arbetsplatser är relaterad till ett antal hälsoresultat, bland annat sjukfrånvaro och dödlighet.

Scandinavian Journal of Public Health.

Tillgänglig på nätet: http://sjp.sagepub.com/content/early/2014/04/09/1403494814529033.abstract

Syftet med denna studie är att följa upp tidigare forskning som visar att könssammansättningen av arbetsplatser är relaterad till ett antal hälsoresultat, bland annat sjukfrånvaro och dödlighet.