Life-style and self-rated global health in Sweden: A prospective analysis spanning three decades

Mood, Carina | 2013

Preventive Medicine

ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743513003472

Sammanfattning


Artikeln använder Levnadsnivåundersökningen 1991-2010 för att studera sambandet mellan livsstil och självskattad hälsa i den svenska vuxna befolkningen. Respondenter med god hälsa 1991 följs upp 2000 och 2010, och risken för försämring av hälsan relateras till livsstilen 1991 (rökning, alkoholkonsumtion, motionsvanor, grönsakskonsumtion och sociala relationer). De som tränar någon gång varje vecka och äter grönsaker dagligen löper mindre risk för försämring av hälsan, medan de som röker och de som saknar socialt stöd löper större risk för försämring av hälsan.

Preventive Medicine

ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743513003472

Sammanfattning


Artikeln använder Levnadsnivåundersökningen 1991-2010 för att studera sambandet mellan livsstil och självskattad hälsa i den svenska vuxna befolkningen. Respondenter med god hälsa 1991 följs upp 2000 och 2010, och risken för försämring av hälsan relateras till livsstilen 1991 (rökning, alkoholkonsumtion, motionsvanor, grönsakskonsumtion och sociala relationer). De som tränar någon gång varje vecka och äter grönsaker dagligen löper mindre risk för försämring av hälsan, medan de som röker och de som saknar socialt stöd löper större risk för försämring av hälsan.