Artiklar i Framtider nr 2/2012

Tema: Integration 2012

Detta temanummer av Framtider är det första av två som skall behandla svensk och europeisk integrationspolitik, bland annat med utgångspunkt från Europeiska socialfondens verksamhet. Ladda ner numret längre ner på den här sidan.

Innehåll

 

 

  • Vems välfärdsstat?
   Grete Brochmann och Anniken Hagelund granskar relationen invandring–välfärdsstat i Skandinavien

 

  • Främlingsfientlighet – hundra år av forskning
   Mikael Hjerm och Andrea Bohman om skillnader i främlingsfientliga attityder

 

  • Spelar föräldrarnas födelseland roll?
   Svenskfödda ungdomars betyg och gymnasieval
   Frida Rudolphi undersöker hur föräldrarnas bakgrund påverkar barnens skolresultat

 

  • Föreningsliv i förändring
   Gunnar Myrberg om hur föreningslivet kan gynna integrationen

 

  • De nyanländas rätt till en bra skola
   Nihad Bunar granskar praxis att sätta nyanlända barn i förberedelseklasser

 

  • Mottagandet på lokal nivå – om flyktingar och arbetslinjer
   Martin Qvist om hur arbetsmarknadsinsatser fungerar för de nyanlända

 

  • Framtider Essä:
   Bekämpa insidans grindvakter
   Ursula Berge anser att det är ”vi” som är problemet och inte ”dom”

 

  • Framtidsfrågan: Behövs någon integrationspolitik?

 

  • Peter Hedströms krönika

 

  • Temagruppen Integration i arbetslivet

 

  • I korthet

 

  • Forskarprofilen

 


Ladda ner Framtider nr 2.2012.

De senaste årens nummer går att ladda ner som pdf-filer. Det går också bra att beställa äldre nummer.
Äldre nummer än 1 år tillbaka är gratis, för 5 ex eller fler tillkommer portokostnader.
Beställning

Detta temanummer av Framtider är det första av två som skall behandla svensk och europeisk integrationspolitik, bland annat med utgångspunkt från Europeiska socialfondens verksamhet. Ladda ner numret längre ner på den här sidan.

Innehåll

 

 

  • Vems välfärdsstat?
   Grete Brochmann och Anniken Hagelund granskar relationen invandring–välfärdsstat i Skandinavien

 

  • Främlingsfientlighet – hundra år av forskning
   Mikael Hjerm och Andrea Bohman om skillnader i främlingsfientliga attityder

 

  • Spelar föräldrarnas födelseland roll?
   Svenskfödda ungdomars betyg och gymnasieval
   Frida Rudolphi undersöker hur föräldrarnas bakgrund påverkar barnens skolresultat

 

  • Föreningsliv i förändring
   Gunnar Myrberg om hur föreningslivet kan gynna integrationen

 

  • De nyanländas rätt till en bra skola
   Nihad Bunar granskar praxis att sätta nyanlända barn i förberedelseklasser

 

  • Mottagandet på lokal nivå – om flyktingar och arbetslinjer
   Martin Qvist om hur arbetsmarknadsinsatser fungerar för de nyanlända

 

  • Framtider Essä:
   Bekämpa insidans grindvakter
   Ursula Berge anser att det är ”vi” som är problemet och inte ”dom”

 

  • Framtidsfrågan: Behövs någon integrationspolitik?

 

  • Peter Hedströms krönika

 

  • Temagruppen Integration i arbetslivet

 

  • I korthet

 

  • Forskarprofilen

 


Ladda ner Framtider nr 2.2012.

De senaste årens nummer går att ladda ner som pdf-filer. Det går också bra att beställa äldre nummer.
Äldre nummer än 1 år tillbaka är gratis, för 5 ex eller fler tillkommer portokostnader.
Beställning