Trygg, stöttande, tillitsfull? Svenskarna och välfärdsstaten

Svallfors, Stefan | 2013

i Swärd, Hans et al (Red.) Vägar till välfärd. Liber, 2013, s 323-333.

I detta kapitel ligger fokus på svenskarnas attityder till välfärdsstaten: Har tilliten för välfärdstjänsterna och socialförsäkringen ökat eller minskat under åren? Ökar eller minskar betalningsviljan och stödet för kollektiv finansiering? Hur har stödet för stat och kommun som lämplig serviceleverantör förändrats? Har misstänksamheten om att välfärdspolitiken missbrukas i olika avseenden vuxit eller krympt? Tidsperspektivet varierar beroende på exakt vilka frågor som avses, men i stort sett omfattas perioden från 1980-talet, då de första bredare undersökningarna av svenskarnas åsikter kring välfärdsstaten genomfördes, fram till dagens situation en bit in på 2000-talet. Det finns på det hela taget inga tecken på något sviktande opinionsstöd. Attityderna är påfallande stabila och där förändringar kan registreras går de snarast i riktning mot ökat stöd. Fler hävdar i dag att de är beredda att själva betala högre skatt om den går till välfärdspolitiska ändamål, det finns ett starkare stöd för kollektiv finansiering av välfärdspolitiken och färre misstänker att välfärdspolitiken missbrukas. Däremot har förtroendet försvagats för socialförsäkringarna medan det stärkts för välfärdstjänsterna. Tillitstappet för socialförsäkringarna är särskilt påtagligt bland marknadssvaga grupper, som arbetare och personer med försörjningsproblem av olika slag.

i Swärd, Hans et al (Red.) Vägar till välfärd. Liber, 2013, s 323-333.

I detta kapitel ligger fokus på svenskarnas attityder till välfärdsstaten: Har tilliten för välfärdstjänsterna och socialförsäkringen ökat eller minskat under åren? Ökar eller minskar betalningsviljan och stödet för kollektiv finansiering? Hur har stödet för stat och kommun som lämplig serviceleverantör förändrats? Har misstänksamheten om att välfärdspolitiken missbrukas i olika avseenden vuxit eller krympt? Tidsperspektivet varierar beroende på exakt vilka frågor som avses, men i stort sett omfattas perioden från 1980-talet, då de första bredare undersökningarna av svenskarnas åsikter kring välfärdsstaten genomfördes, fram till dagens situation en bit in på 2000-talet. Det finns på det hela taget inga tecken på något sviktande opinionsstöd. Attityderna är påfallande stabila och där förändringar kan registreras går de snarast i riktning mot ökat stöd. Fler hävdar i dag att de är beredda att själva betala högre skatt om den går till välfärdspolitiska ändamål, det finns ett starkare stöd för kollektiv finansiering av välfärdspolitiken och färre misstänker att välfärdspolitiken missbrukas. Däremot har förtroendet försvagats för socialförsäkringarna medan det stärkts för välfärdstjänsterna. Tillitstappet för socialförsäkringarna är särskilt påtagligt bland marknadssvaga grupper, som arbetare och personer med försörjningsproblem av olika slag.