Artiklar i Framtider nr 1/2012

Tema: Familj 2012

Årets första nummer av Framtider har familj som tema. Teknisk, ekonomisk och politisk utveckling har genom tiderna omstöpt familjen, och kanske tillåts den idag anta fler och friare former än tidigare. Flera av artiklarna pekar också på hur politiken formar och sätter ramarna för familjen och dess levnadsvillkor. Ladda ner numret längre ner på den här sidan.

Innehåll

 

 

  • Den naturliga familjen - ett djuriskt perspektiv
   Malin Ah-King

 

  • Men de äro rysligt dyra - barn, fattigdom och familjepolitik
   Olof Bäckman och Tommy Ferrarini

 

  • Pappaledighetens långsiktiga effekter
   Andreas Kotsadam

 

  • Anhörigomsorg till vilket pris?
   Marta Szebehely

 

  • Om våldet mot kvinnor i nära relationer
   Margareta Hydén

 

  • Familjerådgivning - en viktig länk i folkhälsoarbetet
   Ann-Marie Lundblad

 

  • Framtider Essä: Biologismens återkomst och rätten till rötter
   Carolina Jonsson Malm

 

  • Framtidsfrågan: Vad saknas i dagens lagstiftning om familjer?

 

  • Peter Hedströms krönika

 

  • Familjen i fokus för forskning

 

  • I korthet

 

  • World Values Survey

 


Ladda ner Framtider nr 1.2012.

De senaste årens nummer går att ladda ner som pdf-filer. Det går också bra att beställa äldre nummer.
Äldre nummer än 1 år tillbaka är gratis, för 5 ex eller fler tillkommer portokostnader.
Beställning

Årets första nummer av Framtider har familj som tema. Teknisk, ekonomisk och politisk utveckling har genom tiderna omstöpt familjen, och kanske tillåts den idag anta fler och friare former än tidigare. Flera av artiklarna pekar också på hur politiken formar och sätter ramarna för familjen och dess levnadsvillkor. Ladda ner numret längre ner på den här sidan.

Innehåll

 

 

  • Den naturliga familjen - ett djuriskt perspektiv
   Malin Ah-King

 

  • Men de äro rysligt dyra - barn, fattigdom och familjepolitik
   Olof Bäckman och Tommy Ferrarini

 

  • Pappaledighetens långsiktiga effekter
   Andreas Kotsadam

 

  • Anhörigomsorg till vilket pris?
   Marta Szebehely

 

  • Om våldet mot kvinnor i nära relationer
   Margareta Hydén

 

  • Familjerådgivning - en viktig länk i folkhälsoarbetet
   Ann-Marie Lundblad

 

  • Framtider Essä: Biologismens återkomst och rätten till rötter
   Carolina Jonsson Malm

 

  • Framtidsfrågan: Vad saknas i dagens lagstiftning om familjer?

 

  • Peter Hedströms krönika

 

  • Familjen i fokus för forskning

 

  • I korthet

 

  • World Values Survey

 


Ladda ner Framtider nr 1.2012.

De senaste årens nummer går att ladda ner som pdf-filer. Det går också bra att beställa äldre nummer.
Äldre nummer än 1 år tillbaka är gratis, för 5 ex eller fler tillkommer portokostnader.
Beställning