Forskare om samhälleliga aspekter av coronaepidemin

Hos oss finns en rad forskare som utifrån sina expertområden som samhällsvetare kan kommentera olika aspekter på coronaepidemin och dess möjliga konsekvenser.

Det demografiska perspektivet
Hur påverkas t.ex. medellivslängden? Hur kan en pandemi påverka befolkningsstrukturen i ett land?

Martin Kolk, ex: https://www.iffs.se/nyheter/coronaviruset-dodlighet-och-medellivslangd/

Demokratin som krishanterare
Funkar demokratin som styrelseskick bra i en kris? Är nationen den politiska enhet som borde vara självklarast i en global kris? Hur påverkar krishanteringen demokratin?

Ludvig Beckman, ex: https://www.iffs.se/nyheter/corona-vs-demokrati/
Gustaf Arrhenius 

Sociala normer – vad som är okej och inte idag och imorgon
Hur påverkar en kris våra normer och värderingar? Vad blir plötsligt okej/ej okej? Hur snabbt kan vi förändra vår inställning till olika beteenden? Och hur varaktiga blir sådana normer?

Pontus Strimling, ex: https://www.iffs.se/nyheter/strimling-om-corona-i-expressen/

Att minska smittspridning och vad krissituationer förändrar attityder och värderingar
Varför önskar människor mer auktoritär styre nu jämfört tidigare? Vilka saker kunde man ta hänsyn till när man kommunicerar rekommendationer till allmänheten? På vilket sätt kan psykologin användas för att hitta sätt att begränsa smittspridningen?

Kirsti Jylhä

Betydelsen av tillit till experter, institutioner och medmänniskor
Hur villiga är människor att inskränka sina liv och förändra sina beteenden i olika länder? Hur stor betydelse har tron på experter, tillit till andra människor och offentliga institutioner?

Bi Puranen, ex: https://sverigesradio.se/avsnitt/1467420
Karin Bäckstrand
Bo Rothstein
Malcolm Fairbrother (engelsktalande)

De långsiktiga konsekvenserna
Just nu vidtas många åtgärder för att rädda liv på kort sikt, men vad får de för sociala och politiska konsekvenser på riktigt lång sikt? Finns här en risk för att vi offrar yngre människors framtid för att rädda äldre människor från döden?

Gustaf Arrhenius 
Krister Bykvist 

Svårigheten att fatta beslut under osäkerhet och de moraliska grunderna för beslut
När beslut ska fattas under pågående kris har man aldrig alla fakta. Hur teorier, principer och tidigare kunskaper användas för att fatta beslut när osäkerhet råder? Hur tar man t.ex. hänsyn till olika moraliska ställningstaganden?

Orri Stefánsson
Krister Bykvist

Digitalisering, övervakning, kontroll
I den sociala distansens tid flyttas en enorm mängd mänsklig aktivitet online. Samtidigt diskuteras möjligheterna till kontroll över befolkningens beteende. Vad kan coronaepidemin få för konsekvenser för användningen av olika teknologier för social interaction och övervakning?

Emma Engström 
Pontus Strimling
Karim Jebari