Pressmeddelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena vi skickat ut. Om du vill ta emot våra pressmeddelanden kan du kostnadsfritt använda tjänsten Expertsvar där du också kan ställa frågor till många av Sveriges högskolor, universitet och forskningsinstitut.

Forskare om samhälleliga aspekter av coronaepidemin

24 mars 2020
Hos oss finns en rad forskare som utifrån sina expertområden som samhällsvetare kan kommentera olika aspekter på coronaepidemin och dess möjliga konsekvenser.
Läs mer

PR-branschen skolar politiker i näringslivstänk

18 februari 2020
​Det blir allt vanligare att politiker går från politik till PR- och lobbyuppdrag. Åtskilliga återvänder också till politiken. Men inte utan att förändras.
Läs mer

Gratis författare till alla universitet – så ska forskartexterna bli bättre

31 januari 2020
Efter en uppmärksammad serie workshops om skrivande för forskare vid Uppsala universitet med författaren Magnus Linton, ges nu fler forskare möjlighet att utveckla sin förmåga att skriva för en bredare publik.
Läs mer

Teaterchefen genomlyst i nytt forskningsprojekt

26 november 2019
I projektet "Uppdrag: Kontnärlig chef" ska Carolina Frände studera informalitet, makt och estetik i den laddade skärningspunkten mellan chefskap och konstnärskap i genomlysning av teaterchefsrollen.
Läs mer

AI-center startar i Stockholm

25 september 2019
Institutet för framtidsstudier startar ett nytt forskningscenter för studier av hur artificiell intelligens och autonoma system påverkar samhälle, beteenden och arbetsmarknad.
Läs mer