Corona vs. demokrati

Är det befogat att inskränka demokratin för att bekämpa coronaviruset? Norges regering tycker det och vill kunna stifta lagar utan att gå via riksdagen (Stortinget). Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap och forskare vid Institutet för framtidsstudier tycker att förslaget brister på flera punkter. 

För att bedöma hur allvarligt undantagslagar är för demokratin kan man titta på tre aspekter av hur inskränkningen ser ut, enligt Ludvig Beckman.

    1. Vilken roll har det folkvalda organet i beslutet.
    2. Att lagen är tillfällig.
    3. Om skälen är tillräckligt tungt vägande

– Den sista är kanske den mest avgörande. Jag tror vi alla kan tänka oss en viss situation där det är befogat att demokratin sätts åt sidan, om hela landets existens står på spel eller något sådant. Frågan är då om den här coronakrisen är ett exempel på en sådan kris. Det kan man verkligen diskutera, säger Ludvig Beckman till tidningen Dagens Arena.  

Att undantagslagen föreslås gälla hela året ut gör att den även brister på den andra punkten. 

 En del rättsvetare säger att om man ska sådana här undantagstillstånd så ska de max gälla i två månader och sedan ska de folkvalda ta ett förnyat beslut, säger Ludvig Beckman till Dagens Arena. 

Läs hela artikeln i Dagens Arena: Norges regering vill ha krisfullmakt – inskränker demokratin