Inrikesflyttningar

Kolk, Martin & Maria Brandén | 2017

I: Duvander, Ann-Zofie & Jani Turunen (eds.) Demografi: Befolkningsperspektiv på samhället, Studentlitteratur, Stockholm.

Boken beskriver befolkningsutvecklingen i ett historiskt  perspektiv men har sitt huvudsakliga fokus på nutida samhällen. Kapitlen tar upp demografins mest centrala processer: barnafödande, dödlighet och migration men även befolkningsstruktur samt parbildning och separationer. Boken presenterar även grundläggande demografiska mått och metoder.

Läs mer om boken Demografi: Befolkningsperspektiv på samhället

 

I: Duvander, Ann-Zofie & Jani Turunen (eds.) Demografi: Befolkningsperspektiv på samhället, Studentlitteratur, Stockholm.

Boken beskriver befolkningsutvecklingen i ett historiskt  perspektiv men har sitt huvudsakliga fokus på nutida samhällen. Kapitlen tar upp demografins mest centrala processer: barnafödande, dödlighet och migration men även befolkningsstruktur samt parbildning och separationer. Boken presenterar även grundläggande demografiska mått och metoder.

Läs mer om boken Demografi: Befolkningsperspektiv på samhället