Känna text

Publikationsår: 2016

Törnqvist, Maria Daniel Gustafsson

–  Översättningens begär och litteraturens intima rum.

Med andra ord, nr 89.