Från flytt till förändring

Publikationsår: 2017

Ekholm, Anders , Anna Krohwinkel, Johan Alvehus, Jon Rognes, Hans Winberg

LHC Report Nr. 1.

Leading Health Care har under drygt två år följeforskat på arbetet med en omdaning av vården inom Skånes Universitetssjukvård (SUS). Utgångspunkten var att vården ska ges på ”rätt nivå”.

I den här rapporten beskrivs och analyseras utvecklingsarbetet både på förvaltningsnivån och genom fallstudier av olika försöksverksamheter.

Läs mer om LHC Report Nr. 1 och ladda ner rapporten.

Publikationsår: 2017

Ekholm, Anders , , Anna Krohwinkel, Johan Alvehus, Jon Rognes, Hans Winberg

LHC Report Nr. 1.

Leading Health Care har under drygt två år följeforskat på arbetet med en omdaning av vården inom Skånes Universitetssjukvård (SUS). Utgångspunkten var att vården ska ges på ”rätt nivå”.

I den här rapporten beskrivs och analyseras utvecklingsarbetet både på förvaltningsnivån och genom fallstudier av olika försöksverksamheter.

Läs mer om LHC Report Nr. 1 och ladda ner rapporten.