Från eget småhus till allmännyttan

Bo Malmberg, Marianne Abramsson, Lena Magnusson och Therese Berg 2004

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 10, 2004

I rapporten ställs frågor kring 40-talisternas pensionsnivåer, i vilken utsträckning 40-talister som nu bor i småhus kan intresseras för ett boende i de kommunala bostadsföretagen, vilken typ av bostäder som skulle kunna locka 40-talister ur småhuset samt om en ökad rörlighet av 40-talister från småhus till lägenheter skulle kunna få en positiv effekt på hela bostadsmarknaden genom de flyttningskedjor som skapas.

Innehållsförteckning

 

  • Förord

 

  • Författarpresentation

 

  • Från eget småhus till allmännyttan
   Resultaten i sammandrag
   Bo Malmberg, Marianne Abramsson, Lena Magnusson

 

  • 40-talisterna - kommer deras pensioner att räcka?
   Bo Malmberg

 

  • Bostadsval och boendepreferenser
   En översikt av tidigare studier
   Marianne Abramsson

 

  • Rekordgenerationens agerande på bostadsmarknaden
   En deskriptiv statistisk analys
   Marianne Abramsson & Therese Berg

 

  • Hur bor och hur vill rekordgenerationen bo?
   Resultat från en intervjustudie
   Marianne Abramsson & Therese Berg

 

  • Fyrtiotalisternas rörlighet på bostadsmarknaden
   en studie av vakanskedjor
   Lena Magnusson

 

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 185 kr inkl. porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected] Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 10, 2004

I rapporten ställs frågor kring 40-talisternas pensionsnivåer, i vilken utsträckning 40-talister som nu bor i småhus kan intresseras för ett boende i de kommunala bostadsföretagen, vilken typ av bostäder som skulle kunna locka 40-talister ur småhuset samt om en ökad rörlighet av 40-talister från småhus till lägenheter skulle kunna få en positiv effekt på hela bostadsmarknaden genom de flyttningskedjor som skapas.

Innehållsförteckning

 

  • Förord

 

  • Författarpresentation

 

  • Från eget småhus till allmännyttan
   Resultaten i sammandrag
   Bo Malmberg, Marianne Abramsson, Lena Magnusson

 

  • 40-talisterna - kommer deras pensioner att räcka?
   Bo Malmberg

 

  • Bostadsval och boendepreferenser
   En översikt av tidigare studier
   Marianne Abramsson

 

  • Rekordgenerationens agerande på bostadsmarknaden
   En deskriptiv statistisk analys
   Marianne Abramsson & Therese Berg

 

  • Hur bor och hur vill rekordgenerationen bo?
   Resultat från en intervjustudie
   Marianne Abramsson & Therese Berg

 

  • Fyrtiotalisternas rörlighet på bostadsmarknaden
   en studie av vakanskedjor
   Lena Magnusson

 

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 185 kr inkl. porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected] Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.