Framtidspolitiken – visionen om ett hållbart samhälle i svensk politik

Torbjörn Lundqvist & Märta Carlsson 2004

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 13, 2004

Ledstjärna för svensk politik är idag visionen om det hållbara samhället. Den har sin grund i den FN-initierade process som inleddes med Brundtlandrapporten 1987, där tesen att ekonomisk tillväxt och hänsyn till miljön går att kombinera introducerades. Hållbar utveckling har i Sverige blivit ett paraplybegrepp för en bred framtidsvision om hur ett hållbart välfärdssamhälle ska uppnås.
I boken granskas hållbarhetspolitikens framväxt i Sverige samt partiers, myndigheters och intresseorganisationers förhållningssätt till denna.

Innehållsförteckning

Sammanfattning

 

  • Inledning

 

  • Hållbar utveckling i svensk politik 1988-2001

 

  • Visioner och strategier

 

  • Socialdemokratisk hållbarhetspolitik

 

  • Partierna och hållbar utveckling

 

  • Myndigheter och intresseorganisationer

 

  • Politik för ett hållbart samhälle

 

  • Referenser

 


Slutsåld!

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 13, 2004

Ledstjärna för svensk politik är idag visionen om det hållbara samhället. Den har sin grund i den FN-initierade process som inleddes med Brundtlandrapporten 1987, där tesen att ekonomisk tillväxt och hänsyn till miljön går att kombinera introducerades. Hållbar utveckling har i Sverige blivit ett paraplybegrepp för en bred framtidsvision om hur ett hållbart välfärdssamhälle ska uppnås.
I boken granskas hållbarhetspolitikens framväxt i Sverige samt partiers, myndigheters och intresseorganisationers förhållningssätt till denna.

Innehållsförteckning

Sammanfattning

 

  • Inledning

 

  • Hållbar utveckling i svensk politik 1988-2001

 

  • Visioner och strategier

 

  • Socialdemokratisk hållbarhetspolitik

 

  • Partierna och hållbar utveckling

 

  • Myndigheter och intresseorganisationer

 

  • Politik för ett hållbart samhälle

 

  • Referenser

 


Slutsåld!