Uppväxt, familjeformer och barns bästa

Red. Ingrid Söderlind 2002

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 2, 2002

Vi ser idag en förändring av familjemönster som visar att familjebegreppet inte är entydigt. Det handlar om styvfamiljer, adoptivfamiljer och homosexuella familjer och man laborerar med begrepp som länkade familjer och postkärnfamiljer. Samtidigt finns en debatt om vad en familj är och bör vara och vilka uppväxtvillkor som tillgodoser barns bästa.
Bidragen i rapporten handlar om hur familjer görs. De uppmärksammar både offentliga insatser som berör barns uppväxtvillkor och människors eget sätt att organisera och hantera sin vardag. De ger perspektiv på vår samtida syn på den goda familjen och barnets bästa och möjlighet att fundera över olika framtidsperspektiv på barn, familj och föräldraskap.

Bidragen presenterades på en konferens ordnad av Institutet för Framtidsstudier
och tema Barn, Linköpings universitet,
i Stockholm den 5 och 6 februari 2001.

Innehållsförteckning

 • Förord
  Gunilla Halldén och Ingrid Söderlind

 • Hva er "gode nok" foreldre?
  Kjersti Ericsson

 • Fosterbarnet, familjen och fosterfamiljen
  Intervjuer om familjeformer och relationer
  Gunvor Andersson 

 • What is "in the best interest of the child"?
  Notions of biological and social kinship in Swedish child adoption policy 1917-1970
  Cecilia Lindgren

 • Adoptivfamilien år 2000
  Hvem er de, hvordan lever de og hvilke utfordringer står de overfor?
  Monica Dalen

 • Barnhem - hem för vem?
  Barn och personal i det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets barnhem
  Ingrid Söderlind 

 • Mellan familjeliv och institutionsliv
  Om små privata institutioner för barn och ungdomar
  Marie Sallnäs

 • Kan en mamma ha ring i näsan?
  Att leva en annorlunda mammaroll
  Helene Brembeck

 • Att växa upp i en homosexuell familj
  Ungdomar och unga vuxna berättar
  Karin Zetterqvist Nelson 

 • Framtidens föräldraskap
  Anna Zinger

 • Författarpresentationer

 • Konferensdeltagare 


Rapporten är tyvärr slutsåld.

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 2, 2002

Vi ser idag en förändring av familjemönster som visar att familjebegreppet inte är entydigt. Det handlar om styvfamiljer, adoptivfamiljer och homosexuella familjer och man laborerar med begrepp som länkade familjer och postkärnfamiljer. Samtidigt finns en debatt om vad en familj är och bör vara och vilka uppväxtvillkor som tillgodoser barns bästa.
Bidragen i rapporten handlar om hur familjer görs. De uppmärksammar både offentliga insatser som berör barns uppväxtvillkor och människors eget sätt att organisera och hantera sin vardag. De ger perspektiv på vår samtida syn på den goda familjen och barnets bästa och möjlighet att fundera över olika framtidsperspektiv på barn, familj och föräldraskap.

Bidragen presenterades på en konferens ordnad av Institutet för Framtidsstudier
och tema Barn, Linköpings universitet,
i Stockholm den 5 och 6 februari 2001.

Innehållsförteckning

 • Förord
  Gunilla Halldén och Ingrid Söderlind

 • Hva er "gode nok" foreldre?
  Kjersti Ericsson

 • Fosterbarnet, familjen och fosterfamiljen
  Intervjuer om familjeformer och relationer
  Gunvor Andersson 

 • What is "in the best interest of the child"?
  Notions of biological and social kinship in Swedish child adoption policy 1917-1970
  Cecilia Lindgren

 • Adoptivfamilien år 2000
  Hvem er de, hvordan lever de og hvilke utfordringer står de overfor?
  Monica Dalen

 • Barnhem - hem för vem?
  Barn och personal i det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets barnhem
  Ingrid Söderlind 

 • Mellan familjeliv och institutionsliv
  Om små privata institutioner för barn och ungdomar
  Marie Sallnäs

 • Kan en mamma ha ring i näsan?
  Att leva en annorlunda mammaroll
  Helene Brembeck

 • Att växa upp i en homosexuell familj
  Ungdomar och unga vuxna berättar
  Karin Zetterqvist Nelson 

 • Framtidens föräldraskap
  Anna Zinger

 • Författarpresentationer

 • Konferensdeltagare 


Rapporten är tyvärr slutsåld.