Drömmen om den rätta

Kristina Engwall 2005

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 14, 2005

Ställer vi för höga krav på vår idealpartner idag? Är detta en bidragande faktor till att barnafödandet skjuts på framtiden? I den här jämförande studien mellan år 1960 och 2000-talet diskuteras synen på idealpartner, parbildning och barn.

"Hellre singel än ett halvbra förhållande" säger flera informanter. Det är ett påstående som framstår som i det närmaste omöjligt år 1960. Möjligheten att idag leva som singel påverkar också parbildningen. Singlar beskrivs inte längre som "ensamma" och "i avsaknad av relationer".

I studien jämförs veckotidningars och kontaktannonsers syn på drömpartner och familjebildning med de erfarenheter som singlar själva förmedlar i en Internetbaserad enkät och i intervjuer.

Innehållsförteckning

 • Förord 
 • Drömmen om den rätta 
 • "Hellre singel än ett halvbra förhållande" 
 • Föreställningarna om den rätta 
 • Lyckan är att vara två... 
 • Ett ansvarsfullt föräldraskap 
 • Från singel till förälder - ideal och praktik 
 • Appendix 
 • Sammanfattning 
 • Källförteckning 

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 185 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 14, 2005

Ställer vi för höga krav på vår idealpartner idag? Är detta en bidragande faktor till att barnafödandet skjuts på framtiden? I den här jämförande studien mellan år 1960 och 2000-talet diskuteras synen på idealpartner, parbildning och barn.

"Hellre singel än ett halvbra förhållande" säger flera informanter. Det är ett påstående som framstår som i det närmaste omöjligt år 1960. Möjligheten att idag leva som singel påverkar också parbildningen. Singlar beskrivs inte längre som "ensamma" och "i avsaknad av relationer".

I studien jämförs veckotidningars och kontaktannonsers syn på drömpartner och familjebildning med de erfarenheter som singlar själva förmedlar i en Internetbaserad enkät och i intervjuer.

Innehållsförteckning

 • Förord 
 • Drömmen om den rätta 
 • "Hellre singel än ett halvbra förhållande" 
 • Föreställningarna om den rätta 
 • Lyckan är att vara två... 
 • Ett ansvarsfullt föräldraskap 
 • Från singel till förälder - ideal och praktik 
 • Appendix 
 • Sammanfattning 
 • Källförteckning 

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 185 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.