Drömmen om den rätta

Kristina Engwall 2005

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 14, 2005

Ställer vi för höga krav på vår idealpartner idag? Är detta en bidragande faktor till att barnafödandet skjuts på framtiden? I den här jämförande studien mellan år 1960 och 2000-talet diskuteras synen på idealpartner, parbildning och barn.

"Hellre singel än ett halvbra förhållande" säger flera informanter. Det är ett påstående som framstår som i det närmaste omöjligt år 1960. Möjligheten att idag leva som singel påverkar också parbildningen. Singlar beskrivs inte längre som "ensamma" och "i avsaknad av relationer".

I studien jämförs veckotidningars och kontaktannonsers syn på drömpartner och familjebildning med de erfarenheter som singlar själva förmedlar i en Internetbaserad enkät och i intervjuer.

Innehållsförteckning

 

  • Förord 
  • Drömmen om den rätta 
  • "Hellre singel än ett halvbra förhållande" 
  • Föreställningarna om den rätta 
  • Lyckan är att vara två... 
  • Ett ansvarsfullt föräldraskap 
  • Från singel till förälder - ideal och praktik 
  • Appendix 
  • Sammanfattning 
  • Källförteckning 

 

Pris: 185 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg
Pris: 185 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 14, 2005

Ställer vi för höga krav på vår idealpartner idag? Är detta en bidragande faktor till att barnafödandet skjuts på framtiden? I den här jämförande studien mellan år 1960 och 2000-talet diskuteras synen på idealpartner, parbildning och barn.

"Hellre singel än ett halvbra förhållande" säger flera informanter. Det är ett påstående som framstår som i det närmaste omöjligt år 1960. Möjligheten att idag leva som singel påverkar också parbildningen. Singlar beskrivs inte längre som "ensamma" och "i avsaknad av relationer".

I studien jämförs veckotidningars och kontaktannonsers syn på drömpartner och familjebildning med de erfarenheter som singlar själva förmedlar i en Internetbaserad enkät och i intervjuer.

Innehållsförteckning

 

  • Förord 
  • Drömmen om den rätta 
  • "Hellre singel än ett halvbra förhållande" 
  • Föreställningarna om den rätta 
  • Lyckan är att vara två... 
  • Ett ansvarsfullt föräldraskap 
  • Från singel till förälder - ideal och praktik 
  • Appendix 
  • Sammanfattning 
  • Källförteckning