Framtiden i samtiden

Red. Christina Florin & Christina Bergqvist 2004

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 9, 2004

Jämställdhet mellan könen är en av vår tids viktigaste framtidsfrågor. Kan kvinnor och män tillsammans hitta vägar fram till ett jämställt samhälle? Hur ser det ut i dag och hur kan det tänkas bli i framtiden?
Författarna i denna bok tar avstamp i samtiden. Utifrån processer som blivit tydliga i vår egen tid - globalisering, marknadsreformer, sjunkande födelsetal, förändringar på arbetsmarknaden och demokratiska brister ställs frågor om hur jämställdheten i familjen, arbetet, politiken och sexualiteten skall lösas i framtiden. Ett långsiktigt perspektiv på frågorna om det näraliggande bidrar till diskussionen av hur samtidens stora demografiska, ekonomiska och sociala utmaningar skall hanteras. För att ge ett djupare perspektiv på svenska förhållanden görs också jämförelser med andra länder.

Innehållsförteckning

 

  • Introduktion
   "Väjningsplikten" Samtidens könsrelationer i ett framtidsperspektiv
   Christina Florin

 


Del 1: Vem vill bli förälder i framtiden och på vilka villkor?

 

  • Befolkningsfrågor
   En arena för genuspolitiska problem
   Béatrice Daumerie

 

  • Jämställdhet och familjeliv i Sverige och Ungern
   Livia Sz. Oláh

 

  • Pappavänligt samhälle
   Faderskap, papparoll och pappor i välfärdssamhällen
   Barbara Hobson

 


Del 2 Vem ska sköta arbetet och välfärden? Hur ska ansvaret fördelas?

 

  • Sida vid sida men inte på jobbet
   En analys av könssegregerade arbetsmarknader
   Magnus Nermo

 

  • Barnomsorg
   Hur kommer framtidens "Sociala Europa" att se ut?
   Rianne Mahon

 

  • Nya trender, gamla traditioner
   Svensk äldreomsorg i europeiskt perspektiv
   Marta Szebehely

 

  • Syster, du är ju annorlunda
   Migration, institutionell förändring och kön
   Diana Mulinari & Anders Neergaard

 


Del 3 Vilka blir politikens former, innehåll och aktörer?

 

  • Feministisk partipolitik?
   Om skillnader i dansk och svensk jämställdhetsdebatt
   Drude Dahlerup

 

  • Spelets regler
   Att göra politik av genusfrågor
   Jessica Lindvert

 

  • Handel med kvinnor
   Debatten i Sverige och Nederländerna om prostitution och trafficking
   Yvonne Svanström

 

  • Tillhör framtiden enbart männen?
   En analys av EU, framtidskonventet och jämställdheten
   Christina Bergqvist

 

  • Författarpresentation

 


Rapporten är slutsåld

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 9, 2004

Jämställdhet mellan könen är en av vår tids viktigaste framtidsfrågor. Kan kvinnor och män tillsammans hitta vägar fram till ett jämställt samhälle? Hur ser det ut i dag och hur kan det tänkas bli i framtiden?
Författarna i denna bok tar avstamp i samtiden. Utifrån processer som blivit tydliga i vår egen tid - globalisering, marknadsreformer, sjunkande födelsetal, förändringar på arbetsmarknaden och demokratiska brister ställs frågor om hur jämställdheten i familjen, arbetet, politiken och sexualiteten skall lösas i framtiden. Ett långsiktigt perspektiv på frågorna om det näraliggande bidrar till diskussionen av hur samtidens stora demografiska, ekonomiska och sociala utmaningar skall hanteras. För att ge ett djupare perspektiv på svenska förhållanden görs också jämförelser med andra länder.

Innehållsförteckning

 

  • Introduktion
   "Väjningsplikten" Samtidens könsrelationer i ett framtidsperspektiv
   Christina Florin

 


Del 1: Vem vill bli förälder i framtiden och på vilka villkor?

 

  • Befolkningsfrågor
   En arena för genuspolitiska problem
   Béatrice Daumerie

 

  • Jämställdhet och familjeliv i Sverige och Ungern
   Livia Sz. Oláh

 

  • Pappavänligt samhälle
   Faderskap, papparoll och pappor i välfärdssamhällen
   Barbara Hobson

 


Del 2 Vem ska sköta arbetet och välfärden? Hur ska ansvaret fördelas?

 

  • Sida vid sida men inte på jobbet
   En analys av könssegregerade arbetsmarknader
   Magnus Nermo

 

  • Barnomsorg
   Hur kommer framtidens "Sociala Europa" att se ut?
   Rianne Mahon

 

  • Nya trender, gamla traditioner
   Svensk äldreomsorg i europeiskt perspektiv
   Marta Szebehely

 

  • Syster, du är ju annorlunda
   Migration, institutionell förändring och kön
   Diana Mulinari & Anders Neergaard

 


Del 3 Vilka blir politikens former, innehåll och aktörer?

 

  • Feministisk partipolitik?
   Om skillnader i dansk och svensk jämställdhetsdebatt
   Drude Dahlerup

 

  • Spelets regler
   Att göra politik av genusfrågor
   Jessica Lindvert

 

  • Handel med kvinnor
   Debatten i Sverige och Nederländerna om prostitution och trafficking
   Yvonne Svanström

 

  • Tillhör framtiden enbart männen?
   En analys av EU, framtidskonventet och jämställdheten
   Christina Bergqvist

 

  • Författarpresentation

 


Rapporten är slutsåld