Människan i Framtiden

2001

Forskningsprogram 2000-2005
Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 1, 2001

Forskningsprogrammets rubrik, Människan i framtiden, syftar både på programmets vetenskapliga innehåll och på dess centrala värdepremisser - demokrati och rationalitet. Framtiden skapas av människor i samspel och den bör ses som en påverkbar och - i långa stycken - öppen arena.
Programmet rymmer tre huvudteman: Demografin i samhällsomvandlingen, Välfärd, makt och medborgarskap och Lokalsamhällen i den globala ekonomin. Därutöver studeras teoretiska och metodologiska frågor av relevans för svenska och internationella framtidsstudier.

Slutsåld

Forskningsprogram 2000-2005
Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 1, 2001

Forskningsprogrammets rubrik, Människan i framtiden, syftar både på programmets vetenskapliga innehåll och på dess centrala värdepremisser - demokrati och rationalitet. Framtiden skapas av människor i samspel och den bör ses som en påverkbar och - i långa stycken - öppen arena.
Programmet rymmer tre huvudteman: Demografin i samhällsomvandlingen, Välfärd, makt och medborgarskap och Lokalsamhällen i den globala ekonomin. Därutöver studeras teoretiska och metodologiska frågor av relevans för svenska och internationella framtidsstudier.

Slutsåld