Var kommer barnen in?

Ingrid Söderlind och Kristina Engwall 2005

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 15, 2005

Den här studien handlar om barns plats i politik, vetenskap och dagspress från 1950 och fram till år 2000. De tre arenorna har stor betydelse för vår kunskap och våra föreställningar om barn och barndom liksom för politiska beslut. Här skapas och avspeglas vuxnas syn på barns kompetens, rättigheter, förmåga och ansvar; hur samhällsresurser ska fördelas och vilka satsningar som bör göras. I vilken utsträckning och i vilka sammanhang finns barn med? Var barnen kommer in har betydelse.

Innehållsförteckning

 • Förord 
 • Var kommer barnen in? 
 • Barnen i SOU 
 • Barns plats i vetenskapen 
 • Barn i dagspress 
 • Barn i politik, vetenskap och dagspress 

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 185 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

 

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 15, 2005

Den här studien handlar om barns plats i politik, vetenskap och dagspress från 1950 och fram till år 2000. De tre arenorna har stor betydelse för vår kunskap och våra föreställningar om barn och barndom liksom för politiska beslut. Här skapas och avspeglas vuxnas syn på barns kompetens, rättigheter, förmåga och ansvar; hur samhällsresurser ska fördelas och vilka satsningar som bör göras. I vilken utsträckning och i vilka sammanhang finns barn med? Var barnen kommer in har betydelse.

Innehållsförteckning

 • Förord 
 • Var kommer barnen in? 
 • Barnen i SOU 
 • Barns plats i vetenskapen 
 • Barn i dagspress 
 • Barn i politik, vetenskap och dagspress 

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 185 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.