Konkurrensvisionens framväxt

Torbjörn Lundqvist 2003

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 5, 2003

I rapporten undersöks konkurrenstankens allt ökade betydelse för att forma framtiden. Här visas hur uppfattningar om konkurrens och konkurrenspolitik varierat över tid hos regeringar och intressen som LO, näringslivet och konkurrensmyndigheter.
Starka krafter vill se ett ökat konkurrenstryck i framtiden, men författaren menar att det finns anledning att vara skeptisk till försök att göra konkurrens till en överideologi i samhället. Risken är att vi fokuserar på konkurrensens positiva sidor, men glömmer bort avigsidorna.
Boken avslutar med en öppen fråga: Hur mycket ökad konkurrens orkar ett framtida samhälle med, kännetecknat av en åldrad befolkning?

Innehållsförteckning

 

  • Förord

 

  • Inledning

 

  • 1940-talets grundläggning och vägen dit

 

  • 1950-talet: institutionalisering
   Intressena

 

  • 1960-talet: upplysning för prismedvetenhet
   Intressena

 

  • 1970-talet: ett tillfälligt avbrott
   Intressena

 

  • 1980-talet: konkurrensidéernas återhämtning
   Andra halvan av 1980-talet

 

  • Det tidiga 1990-talets EG-anpassning
   Intressena

 

  • Andra halvan av 1990-talet: eftertankens tid
   Intressena

 

  • Konkurrensvision för ett nytt sekel?
   Konkurrensvisionen
   Konkurrensfrågorna i början av 2000-talet

 

  • Konkurrenspolitiken 1945-2002
   Konkurrens och kriser
   Regeringen
   Socialdemokratisk konkurrenspolitik
   Intressena i konkurrenspolitiken

 

  • En ny politisk modell
   Från förhandlingsekonomi till konkurrensekonomi
   Konkurrens och rationalisering
   Spelregler och entreprenörer
   En ny politisk kultur?
   Samhällsförändring och konkurrenspolitik

 

  • Konkurrens som nostrum och utopi
   Marknadsutopism?
   Konkurrens för förnyelse och mångfald

 

  • Avslutning

 

  • Bilaga

 

  • Referenser

 

Beställ rapporten
Rapporten är slutsåld.

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 5, 2003

I rapporten undersöks konkurrenstankens allt ökade betydelse för att forma framtiden. Här visas hur uppfattningar om konkurrens och konkurrenspolitik varierat över tid hos regeringar och intressen som LO, näringslivet och konkurrensmyndigheter.
Starka krafter vill se ett ökat konkurrenstryck i framtiden, men författaren menar att det finns anledning att vara skeptisk till försök att göra konkurrens till en överideologi i samhället. Risken är att vi fokuserar på konkurrensens positiva sidor, men glömmer bort avigsidorna.
Boken avslutar med en öppen fråga: Hur mycket ökad konkurrens orkar ett framtida samhälle med, kännetecknat av en åldrad befolkning?

Innehållsförteckning

 

  • Förord

 

  • Inledning

 

  • 1940-talets grundläggning och vägen dit

 

  • 1950-talet: institutionalisering
   Intressena

 

  • 1960-talet: upplysning för prismedvetenhet
   Intressena

 

  • 1970-talet: ett tillfälligt avbrott
   Intressena

 

  • 1980-talet: konkurrensidéernas återhämtning
   Andra halvan av 1980-talet

 

  • Det tidiga 1990-talets EG-anpassning
   Intressena

 

  • Andra halvan av 1990-talet: eftertankens tid
   Intressena

 

  • Konkurrensvision för ett nytt sekel?
   Konkurrensvisionen
   Konkurrensfrågorna i början av 2000-talet

 

  • Konkurrenspolitiken 1945-2002
   Konkurrens och kriser
   Regeringen
   Socialdemokratisk konkurrenspolitik
   Intressena i konkurrenspolitiken

 

  • En ny politisk modell
   Från förhandlingsekonomi till konkurrensekonomi
   Konkurrens och rationalisering
   Spelregler och entreprenörer
   En ny politisk kultur?
   Samhällsförändring och konkurrenspolitik

 

  • Konkurrens som nostrum och utopi
   Marknadsutopism?
   Konkurrens för förnyelse och mångfald

 

  • Avslutning

 

  • Bilaga

 

  • Referenser

 

Beställ rapporten
Rapporten är slutsåld.