Kommunen som nätverksaktör

Markus Gossas 2003

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 8, 2003

En rad politiska och ekonomiska förändringar har gjort det nödvändigt för kommunerna att söka samarbete över kommungränsen i olika frågor. En och samma kommun kan på så vis komma att ingå i en mängd olika samarbeten och nätverk med olika utbredning.
Är dessa kommunsamarbeten en samling udda företeelser av övergående slag? Eller är det så att de utgör embryon till en ny nivå mellan länsnivån och kommunnivån som växer fram i kommunernas vardag? Studien ger inte det slutgiltiga svaret, men presenterar ny kunskap om hur det svenska kommunsystemet förändras och vitaliserar diskussionen om kommunernas framtid.

Innehållsförteckning

 

  • Förord

 

  • Introduktion
   Kommunal samverkan och nätverksstyrning
   Konturerna av ett nytt kommunsystem

 

  • Kommunerna korsar sina gränser
   Antal samverkansprojekt
   Former för samverkan
   Geografiska mönster
   Samverkan som effektivisering och rationalisering
   Utveckling, handlingskraft och aktörsskap
   En mångfald av motiv

 

  • Ett sekel av kommunreformer
   Kommunalförbundens tid (1920-1945)
   Framväxten av enhetliga kommuner (1945-1980)
   Lokaliseringsprincipens upplösning (1980-2000)
   Nätverksstyrningens framväxt

 

  • Fallstudie: kommunen som nätverksaktör
   Regionkommittén Falun-Borlänge
   Samverkanspolitiken återuppväcks
   Konstruktionen av Mittdalarna
   Ökad samverkan under 1990- och 2000-talet

 

  • Nätverkskommunens former och drivkrafter
   Rumslig flexibilitet
   Drivkrafter
   Några generella iakttagelser

 

  • En kommunreform för 2000-talet

 

  • Referenser

 

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 185 kr inkl. porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 8, 2003

En rad politiska och ekonomiska förändringar har gjort det nödvändigt för kommunerna att söka samarbete över kommungränsen i olika frågor. En och samma kommun kan på så vis komma att ingå i en mängd olika samarbeten och nätverk med olika utbredning.
Är dessa kommunsamarbeten en samling udda företeelser av övergående slag? Eller är det så att de utgör embryon till en ny nivå mellan länsnivån och kommunnivån som växer fram i kommunernas vardag? Studien ger inte det slutgiltiga svaret, men presenterar ny kunskap om hur det svenska kommunsystemet förändras och vitaliserar diskussionen om kommunernas framtid.

Innehållsförteckning

 

  • Förord

 

  • Introduktion
   Kommunal samverkan och nätverksstyrning
   Konturerna av ett nytt kommunsystem

 

  • Kommunerna korsar sina gränser
   Antal samverkansprojekt
   Former för samverkan
   Geografiska mönster
   Samverkan som effektivisering och rationalisering
   Utveckling, handlingskraft och aktörsskap
   En mångfald av motiv

 

  • Ett sekel av kommunreformer
   Kommunalförbundens tid (1920-1945)
   Framväxten av enhetliga kommuner (1945-1980)
   Lokaliseringsprincipens upplösning (1980-2000)
   Nätverksstyrningens framväxt

 

  • Fallstudie: kommunen som nätverksaktör
   Regionkommittén Falun-Borlänge
   Samverkanspolitiken återuppväcks
   Konstruktionen av Mittdalarna
   Ökad samverkan under 1990- och 2000-talet

 

  • Nätverkskommunens former och drivkrafter
   Rumslig flexibilitet
   Drivkrafter
   Några generella iakttagelser

 

  • En kommunreform för 2000-talet

 

  • Referenser

 

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 185 kr inkl. porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.