Befolkning och välfärd

Red. Bo Malmberg och Lena Sommestad 2002

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 4, 2002

Under de senaste åren har frågan om Sveriges demografiska framtidsutsikter hamnat i centrum av den välfärdspolitiska debatten. Vilka konsekvenser får det låga barnafödandet? Bör Sverige öppnas för arbetskraftsinvandring? Hur kommer åldrandet att påverka den svenska ekonomin och den offentliga sektorn? I boken gör forskare vid Institutet för Framtidsstudier en bred analys av dessa frågor.
Studien är ett fristående bidrag till LOs välfärdsprojekt.

Innehållsförteckning

 • Inledning
  Bo Malmberg

Del 1: Svenskt välfärdspolitiskt tänkande inför 2000-talet

 • Svenskt befolkningsekonomiskt tänkande
  En översikt 1900-1980
  Martin Korpi

 • Kostar sociala reformer pengar?
  Nedslag i 1900-talets diskussion om en produktiv socialpolitik
  Jenny Andersson

 • Barnen i SOU
  Offentlig politik i ett femtioårsperspektiv
  Ingrid Söderlind 

 • Arbetskraftsinvandringen och facket
  Debatt och historia i framtidsperspektiv
  Torbjörn Lundqvist

Del 2: Demografi, ekonomi och välfärdspolitik

 • Ålderstransitionen
  Ett befolkningsperspektiv på ekonomisk och social utveckling
  Lena Sommestad

 • Befolkningens åldersstruktur och ekonomin
  Thomas Lindh 

 • Befolkningspolitiska alternativ
  Bo Malmberg

 • Offentlig sektor och åldersfördelningen
  Thomas Lindh

 • Ekonomiska effekter av invandring
  Exemplet USA
  Martin Korpi 

 • Ålder, inkomst och jämlikhet
  En studie om åldersstrukturens påverkan på inkomst och inkomstfördelning i Sverige
  Mats Johansson

 • Gisslan i välfärdsdebatten?
  Föreställningar om 'de Andra' i debatten om den svenska modellen
  Katarina Mattsson 


Slutsåld

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 4, 2002

Under de senaste åren har frågan om Sveriges demografiska framtidsutsikter hamnat i centrum av den välfärdspolitiska debatten. Vilka konsekvenser får det låga barnafödandet? Bör Sverige öppnas för arbetskraftsinvandring? Hur kommer åldrandet att påverka den svenska ekonomin och den offentliga sektorn? I boken gör forskare vid Institutet för Framtidsstudier en bred analys av dessa frågor.
Studien är ett fristående bidrag till LOs välfärdsprojekt.

Innehållsförteckning

 • Inledning
  Bo Malmberg

Del 1: Svenskt välfärdspolitiskt tänkande inför 2000-talet

 • Svenskt befolkningsekonomiskt tänkande
  En översikt 1900-1980
  Martin Korpi

 • Kostar sociala reformer pengar?
  Nedslag i 1900-talets diskussion om en produktiv socialpolitik
  Jenny Andersson

 • Barnen i SOU
  Offentlig politik i ett femtioårsperspektiv
  Ingrid Söderlind 

 • Arbetskraftsinvandringen och facket
  Debatt och historia i framtidsperspektiv
  Torbjörn Lundqvist

Del 2: Demografi, ekonomi och välfärdspolitik

 • Ålderstransitionen
  Ett befolkningsperspektiv på ekonomisk och social utveckling
  Lena Sommestad

 • Befolkningens åldersstruktur och ekonomin
  Thomas Lindh 

 • Befolkningspolitiska alternativ
  Bo Malmberg

 • Offentlig sektor och åldersfördelningen
  Thomas Lindh

 • Ekonomiska effekter av invandring
  Exemplet USA
  Martin Korpi 

 • Ålder, inkomst och jämlikhet
  En studie om åldersstrukturens påverkan på inkomst och inkomstfördelning i Sverige
  Mats Johansson

 • Gisslan i välfärdsdebatten?
  Föreställningar om 'de Andra' i debatten om den svenska modellen
  Katarina Mattsson 


Slutsåld