Samhällsförändring och hälsa

Red. Jan Sundin & Sam Willner 2003

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 7, 2003

I denna antologi skriver forskare utifrån olika perspektiv och frågeställningar om sambanden mellan samhällsförändring och hälsa. I boken diskuteras vad den genomgripande samhällsomvandlingen innebar för hälsan i Sverige på 1800-talet, samtidigt som man drar paralleller till de senaste årtiondenas förändringar i Östeuropa och Sydafrika. Den nutida medicinska forskningens teorier och resultat beträffande psyko-sociala effekter och dess påverkan på våra biologiska system presenteras liksom analyser av svensk alkoholpolitik och dess relation till allmänna ekonomiska förutsättningar och doktriner under 1900-talet. Antologin innehåller också en artikel som visar att hälsa inte enbart är beroende av ekonomiskt välstånd och fördelning, utan även en drivkraft för ekonomisk tillväxt.

Innehållsförteckning

 

  • Introduktion
   Margareta Kristenson och Jan Sundin

 

  • Social stress, socialt kapital och hälsa
   Välfärd och samhällsförändring i historia och nutid
   Jan Sundin och Sam Willner

 

  • Samhällsförändring och alkoholpolitik
   Torbjörn Lundqvist

 

  • Hur kryper livsvillkoren in i kroppen?
   Margareta Kristenson och Elaine Sjögren

 

  • Mortalitet och ekonomisk utveckling
   Bo Malmberg

 

  • Författarpresentationer

 


Pris: Publikationen är slutsåld

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 7, 2003

I denna antologi skriver forskare utifrån olika perspektiv och frågeställningar om sambanden mellan samhällsförändring och hälsa. I boken diskuteras vad den genomgripande samhällsomvandlingen innebar för hälsan i Sverige på 1800-talet, samtidigt som man drar paralleller till de senaste årtiondenas förändringar i Östeuropa och Sydafrika. Den nutida medicinska forskningens teorier och resultat beträffande psyko-sociala effekter och dess påverkan på våra biologiska system presenteras liksom analyser av svensk alkoholpolitik och dess relation till allmänna ekonomiska förutsättningar och doktriner under 1900-talet. Antologin innehåller också en artikel som visar att hälsa inte enbart är beroende av ekonomiskt välstånd och fördelning, utan även en drivkraft för ekonomisk tillväxt.

Innehållsförteckning

 

  • Introduktion
   Margareta Kristenson och Jan Sundin

 

  • Social stress, socialt kapital och hälsa
   Välfärd och samhällsförändring i historia och nutid
   Jan Sundin och Sam Willner

 

  • Samhällsförändring och alkoholpolitik
   Torbjörn Lundqvist

 

  • Hur kryper livsvillkoren in i kroppen?
   Margareta Kristenson och Elaine Sjögren

 

  • Mortalitet och ekonomisk utveckling
   Bo Malmberg

 

  • Författarpresentationer

 


Pris: Publikationen är slutsåld