Historia – en väg till framtiden?

Red. Christina Florin & Torbjörn Lundqvist 2003

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 6, 2003

Historien ger inte någon planritning för framtiden. Plötsligt inträffar något i stil med den 11 september 2001, en avgörande händelse som ingen kunnat förutspå. Historien upprepar sig inte på händelsenivå, och det finns inget ödesbestämt eller lagbundet i utvecklingen.
Men ändå är det historiska perspektivet viktigt när man vill diskutera framtiden och ställa frågor om det kommande. Historiens långsiktiga förändringsprocesser kan bidra till att definiera framtidens problem och utmaningar. Med deras hjälp kan vi förstå vad som är unikt för vår samtid och vad som är upprepningar av tidigare mönster.
Boken behandlar hur olika historiska perspektiv kan berika framtidsdiskussionen.

Innehållsförteckning

 

  • Historia - en väg till framtiden?
   Christina Florin

 

  • Historie som framtidsforskning
   Lars Thue

 

  • Alvas framtider
   Alva Myrdal och svenska framtidsstudier 1967-1972
   Jenny Andersson

 

  • Vad är nytt under solen?
   Om problemet med att veta vad som är nytt i historien och samhället
   Stefan Olsson

 

  • Historiens dolda puls
   Ålderstransition och ekonomisk förändring i Sverige 1820-2000
   Bo Malmberg och Lena Sommestad

 

  • Arbetskraftsbristens problem: historiska lärdomar?
   Torbjörn Lundqvist

 

  • Var kommer barnen in?
   Svensk forskning om barn i ett femtioårsperspektiv
   Ingrid Söderlind och Kristina Engwall

 

  • Genusarbetsdelning - sega strukturer i förändring?
   Lena Pettersson

 

  • Framtiden är en fortsättning av historien
   Janken Myrdal

 

  • Författarpresentationer

 

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 185 kr inkl. porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected] Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 6, 2003

Historien ger inte någon planritning för framtiden. Plötsligt inträffar något i stil med den 11 september 2001, en avgörande händelse som ingen kunnat förutspå. Historien upprepar sig inte på händelsenivå, och det finns inget ödesbestämt eller lagbundet i utvecklingen.
Men ändå är det historiska perspektivet viktigt när man vill diskutera framtiden och ställa frågor om det kommande. Historiens långsiktiga förändringsprocesser kan bidra till att definiera framtidens problem och utmaningar. Med deras hjälp kan vi förstå vad som är unikt för vår samtid och vad som är upprepningar av tidigare mönster.
Boken behandlar hur olika historiska perspektiv kan berika framtidsdiskussionen.

Innehållsförteckning

 

  • Historia - en väg till framtiden?
   Christina Florin

 

  • Historie som framtidsforskning
   Lars Thue

 

  • Alvas framtider
   Alva Myrdal och svenska framtidsstudier 1967-1972
   Jenny Andersson

 

  • Vad är nytt under solen?
   Om problemet med att veta vad som är nytt i historien och samhället
   Stefan Olsson

 

  • Historiens dolda puls
   Ålderstransition och ekonomisk förändring i Sverige 1820-2000
   Bo Malmberg och Lena Sommestad

 

  • Arbetskraftsbristens problem: historiska lärdomar?
   Torbjörn Lundqvist

 

  • Var kommer barnen in?
   Svensk forskning om barn i ett femtioårsperspektiv
   Ingrid Söderlind och Kristina Engwall

 

  • Genusarbetsdelning - sega strukturer i förändring?
   Lena Pettersson

 

  • Framtiden är en fortsättning av historien
   Janken Myrdal

 

  • Författarpresentationer

 

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 185 kr inkl. porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected] Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.