Integration bland unga i Sverige

Jonsson, Jan O. | 2021

I:  Thalberg, S., Asplund, A. & D. Silberstein, Ungas uppväxtvillkor och integration, Delmirapport 2021:6.

Frågan om integration bland ungdomar mellan 14 och 19 år är i centrum i detta kapitel, som syftar till en bred beskrivning av olika former av integration. I kapitlet studeras inte bara hur det går för unga med invandrarbakgrund i skolan och på arbetsmarknaden, som är relativt välbeforskade områden, utan också social och kulturell integration. Några av de frågor som ställs är: I vilken grad skiljer sig studieresultat och utbildningsval mellan unga med olika bakgrund? Hur vanligt är det att unga har vänner med annan bakgrund än de själva? I vilken grad identifierar sig unga med utländsk bakgrund som svenskar? Finns det någon skillnad vad gäller religiositet och synen på jämställdhet mellan olika grupper av unga? Skiljer sig unga med invandrarbakgrund som är uppväxta i Sverige från dem som själva invandrat? Och hur förändras dessa gruppskillnader under tonåren? Analyserna grundar sig främst på riksrepresentativa enkätdata som är insamlade bland elever i grundskolans årskurs 8 år 2011, med uppföljningar 2012, 2013, samt år 2016, då de var 19–20 år gamla.

Här hittar du rapporten i sin helhet

Lyssna på ett pod-avsnitt från Delmi om rapporten

I:  Thalberg, S., Asplund, A. & D. Silberstein, Ungas uppväxtvillkor och integration, Delmirapport 2021:6.

Frågan om integration bland ungdomar mellan 14 och 19 år är i centrum i detta kapitel, som syftar till en bred beskrivning av olika former av integration. I kapitlet studeras inte bara hur det går för unga med invandrarbakgrund i skolan och på arbetsmarknaden, som är relativt välbeforskade områden, utan också social och kulturell integration. Några av de frågor som ställs är: I vilken grad skiljer sig studieresultat och utbildningsval mellan unga med olika bakgrund? Hur vanligt är det att unga har vänner med annan bakgrund än de själva? I vilken grad identifierar sig unga med utländsk bakgrund som svenskar? Finns det någon skillnad vad gäller religiositet och synen på jämställdhet mellan olika grupper av unga? Skiljer sig unga med invandrarbakgrund som är uppväxta i Sverige från dem som själva invandrat? Och hur förändras dessa gruppskillnader under tonåren? Analyserna grundar sig främst på riksrepresentativa enkätdata som är insamlade bland elever i grundskolans årskurs 8 år 2011, med uppföljningar 2012, 2013, samt år 2016, då de var 19–20 år gamla.

Här hittar du rapporten i sin helhet

Lyssna på ett pod-avsnitt från Delmi om rapporten