IFFS Play

Integration, oftast den påstådda bristen på den är ett ständigt slagträ i den politiska debatten. Politiker och kommentatorer kan utan närmare precisering komma undan med att beskriva den svepande med ett ord: misslyckad. Men hur ser det ut egentligen? I boken Integration bland unga (Makadam förlag 2022) har tre forskare följt 5 000 unga och undersökt integrationens beståndsdelar: utbildning, jobb, boende, vänskap, sociala band, attityder, välbefinnande med mera. Forskarna visar att integrationen på vissa områden går snabbt: unga med utrikesfödda föräldrar har i genomsnitt höga ambitioner och gör goda framsteg vad gäller högre utbildning och inkomster. Samtidigt finns stora avstånd till unga med svenskfödda föräldrar vad gäller vissa sociala och kulturella aspekter. Integration är en fundamental fråga för landets framtid, men diskussionen präglas alltför ofta av politiska kontroverser och ideologiska låsningar. Samt en skriande brist på faktaunderlag. Boken "Integration bland unga - en mångkulturell generation växer upp" bidrar med en bred faktabas för en mer balanserad diskussion. Medverkande: Jan O. Jonsson, professor i sociologi Carina Mood, professor i sociologi Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi och vd Institutet för framtidsstudier (moderator) #integration #sverige #forskning #segregation #utbildning #unga #ungdomar

Senaste IFFS Play:

Publicerat 08 sep, 2022

Så går integrationen av unga i Sverige - en faktabas

Integration, oftast den påstådda bristen på den är ett ständigt slagträ i den politiska debatten. Politiker och kommentatorer kan utan närmare precisering komma undan med att beskriva den svepande med ett ord: misslyckad. Men hur ser det ut egentligen? I boken Integration bland unga (Makadam förlag 2022) har tre forskare följt 5 000 unga och undersökt integrationens beståndsdelar: utbildning, jobb, boende, vänskap, sociala band, attityder, välbefinnande med mera. Forskarna visar att integrationen på vissa områden går snabbt: unga med utrikesfödda föräldrar har i genomsnitt höga ambitioner och gör goda framsteg vad gäller högre utbildning och inkomster. Samtidigt finns stora avstånd till unga med svenskfödda föräldrar vad gäller vissa sociala och kulturella aspekter. Integration är en fundamental fråga för landets framtid, men diskussionen präglas alltför ofta av politiska kontroverser och ideologiska låsningar. Samt en skriande brist på faktaunderlag. Boken "Integration bland unga - en mångkulturell generation växer upp" bidrar med en bred faktabas för en mer balanserad diskussion. Medverkande: Jan O. Jonsson, professor i sociologi Carina Mood, professor i sociologi Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi och vd Institutet för framtidsstudier (moderator) #integration #sverige #forskning #segregation #utbildning #unga #ungdomar

Sök
Område
Ladda fler