Forskningspolitik som kunskapshinder

Svallfors, Stefan | 2016

s. 143-153 i: Det hotade universitetet. Red.: Shirin Ahlbäck Öberg, Li Bennich-Björkman, Jörgen Hermansson, Anna Jarstad, Christer Karlsson & Sten Widmalm, Stockholm: Dialogos, 2016.

Idén om att toppstyra universiteten vinner alltmer mark i förhoppning om ökad kreativitet, ekonomisk tillväxt och innovation. Detta trots att de framgångar som forskningsuniversiteten har skördat de senaste två hundra åren har odlats i en miljö som tvärtom har präglats av engagemang och nyfikenhet. Hur hamnade vi här?

I boken "Det hotade universitetet" söker ett antal engagerade forskare, tidigare universitetsrektorer och ämbetsmän svar på varför utvecklingen ser ut som den gör. De är förskräckta över hur djup kunskap, vildsint kreativitet, kritiska samtal och kollegialt ansvar är på väg att kastas på sophögen. Boken är både en analys och ett försvar av de värden som akademin vilar på sedan lång tid tillbaka. Värden som i dagens projektsamhälle med sin tro på hierarkisk styrning och krav på kortsiktig resultatleverans framstår som provocerande.

s. 143-153 i: Det hotade universitetet. Red.: Shirin Ahlbäck Öberg, Li Bennich-Björkman, Jörgen Hermansson, Anna Jarstad, Christer Karlsson & Sten Widmalm, Stockholm: Dialogos, 2016.

Idén om att toppstyra universiteten vinner alltmer mark i förhoppning om ökad kreativitet, ekonomisk tillväxt och innovation. Detta trots att de framgångar som forskningsuniversiteten har skördat de senaste två hundra åren har odlats i en miljö som tvärtom har präglats av engagemang och nyfikenhet. Hur hamnade vi här?

I boken "Det hotade universitetet" söker ett antal engagerade forskare, tidigare universitetsrektorer och ämbetsmän svar på varför utvecklingen ser ut som den gör. De är förskräckta över hur djup kunskap, vildsint kreativitet, kritiska samtal och kollegialt ansvar är på väg att kastas på sophögen. Boken är både en analys och ett försvar av de värden som akademin vilar på sedan lång tid tillbaka. Värden som i dagens projektsamhälle med sin tro på hierarkisk styrning och krav på kortsiktig resultatleverans framstår som provocerande.

Relaterat material