Vi måste ha ett nytt sätt att finansiera forskning

Svallfors, Stefan & Mattias Marklund | 2016

Curie, 2016-05-03

Dagens sätt att finansiera forskning är ineffektivt och dyrt, menar Stefan Svallfors, professor i sociologi vid Södertörns högskola och Mattias Marklund, professori i fysik vid Chalmers. Etablerade forskare får mer pengar än de hinner göra av med, medan unga forskare tvingas avsluta sin karriär innan den börjat.

Läs artikeln i Vetenskapsrådets tidning Curie

Curie, 2016-05-03

Dagens sätt att finansiera forskning är ineffektivt och dyrt, menar Stefan Svallfors, professor i sociologi vid Södertörns högskola och Mattias Marklund, professori i fysik vid Chalmers. Etablerade forskare får mer pengar än de hinner göra av med, medan unga forskare tvingas avsluta sin karriär innan den börjat.

Läs artikeln i Vetenskapsrådets tidning Curie

Relaterat material