Vi måste ha ett nytt sätt att finansiera forskning

Publikationsår: 2016

Svallfors, Stefan & Mattias Marklund

Curie, 2016-05-03

Dagens sätt att finansiera forskning är ineffektivt och dyrt, menar Stefan Svallfors, professor i sociologi vid Södertörns högskola och Mattias Marklund, professori i fysik vid Chalmers. Etablerade forskare får mer pengar än de hinner göra av med, medan unga forskare tvingas avsluta sin karriär innan den börjat.

Läs artikeln i Vetenskapsrådets tidning Curie

Publikationsår: 2016

Svallfors, Stefan , & Mattias Marklund

Curie, 2016-05-03

Dagens sätt att finansiera forskning är ineffektivt och dyrt, menar Stefan Svallfors, professor i sociologi vid Södertörns högskola och Mattias Marklund, professori i fysik vid Chalmers. Etablerade forskare får mer pengar än de hinner göra av med, medan unga forskare tvingas avsluta sin karriär innan den börjat.

Läs artikeln i Vetenskapsrådets tidning Curie