Mänsklighetens vägval. Forskningsprogram 2021–2026

Arrhenius, Gustaf | 2022

Mänsklighetens vägval. Demokrati, teknik, samhälle och framtida generationer, 85 s.

Institutet för framtidsstudier är en självständig forkningsstiftelse som bedriver tvärvetenskaplig forskning om avgörande framtidsfrågor. Det globalt omtumlande år som inledde 2020-talet ställde flera av IFFS centrala forskningsteman i världspolitikens centrum – katastrofala risker, social hållbarhet, teknologins möjligheter, demokratins utmaningar, etisk förnyelse med fokus på kommande generationer – och med föreliggande forskningsprogram utvecklas nu verksamheten i linje med uppdraget i stadgarna: att i egen regi eller i samarbete med andra bedriva forskning med ett framtidsfokus "för att därigenom stimulera till en öppen och bred diskussion om framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen".

Beställ publikationen
Forskningsprogrammet finns att beställa för 40 kr inkl. porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på publikationen, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Mänsklighetens vägval. Demokrati, teknik, samhälle och framtida generationer, 85 s.

Institutet för framtidsstudier är en självständig forkningsstiftelse som bedriver tvärvetenskaplig forskning om avgörande framtidsfrågor. Det globalt omtumlande år som inledde 2020-talet ställde flera av IFFS centrala forskningsteman i världspolitikens centrum – katastrofala risker, social hållbarhet, teknologins möjligheter, demokratins utmaningar, etisk förnyelse med fokus på kommande generationer – och med föreliggande forskningsprogram utvecklas nu verksamheten i linje med uppdraget i stadgarna: att i egen regi eller i samarbete med andra bedriva forskning med ett framtidsfokus "för att därigenom stimulera till en öppen och bred diskussion om framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen".

Beställ publikationen
Forskningsprogrammet finns att beställa för 40 kr inkl. porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på publikationen, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.