Mats Ingelström

Tel: 08-402 12 37
E-post: mats.ingelstrom@iffs.se

Forsknings- och projektkoordinator

Jag arbetar under våren med Institutet för Framtidsstudiers externt finansierade forskningsprojekt. I detta ingår både att ge support till våra forskare i samband med ansökningsprocessen, och att koordinera beviljade projekt.