Mats Ingelström

Chef forskningskoordinering och ekonomichef
Tel: 08-402 12 00 (vx)
E-post: [email protected]

Mats.BW

I min roll som chef för forskningskoordinering leder jag vår grupp av forskningskoordinatorer. Forskning på institutet bedrivs i forskningsprojekt, antingen forskarinitierade projekt eller uppdragsforskning. Vi forskningskoordinatorer bistår forskarna med att koordinera forskningen och ger dem stöd i ansökningen till nya projekt. Vi har en helhetssyn på den forskning som bedrivs på institutet och sköter kontakten med forskningsfinansiärer och projektpartners.

Som ekonomichef har jag det övergripande ansvaret för hanteringen av institutets ekonomi, vilket inkluderar våra interna system för bokföring och rapportering, samt budgetering och uppföljning av verksamheten. I detta ingår en övergripande syn på verksamhetens IT-behov.

Jag bevakar även forskningspolitiken, ger underlag till våra interna utredningar, och forskar i filosofi.