Mats Ingelström

Forsknings- och projektkoordinator
Tel: 08-402 12 10
E-post: [email protected]

Mats.BW

Jag arbetar med Institutet för framtidsstudiers externt finansierade forskningsprojekt. I detta ingår både att ge support till våra forskare i samband med ansökningsprocessen, och att koordinera beviljade projekt.