Etiska avvägningar i pandemitider

Arrhenius, Gustaf , Bykvist, Krister , Tersman, Folke & Rebecca Thorburn Stern | 2021

I Eliasson, Jonas & Lena Unemo (red.), I en tid av pandemi - en ESO-antologi med samhällsvetenskapliga reflektioner. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2021:1, Statens offentliga utredningar.

Utdrag ur rapporten:

Hur kan och bör en expertmyndighet som Folkhälsomyndigheten ta hänsyn till relevansen hos de komplexa etiska och juridiska frågor som diskuteras ovan? Vårt konkreta förslag är att knyta ett etikråd till myndigheten, av den typ som redan finns på andra myndigheter och institutioner, såsom Migrationsverket, Finansinspektionen, Trafikverket, AP-fonderna och Karolinska institutet. Ledamöterna i rådet bör utgöras av personer som har kompletterande kompetens och erfarenhet avseende reflektion kring etiska bedömningar. Akademiker från många olika fält skulle kunna komma ifråga, inklusive filosofi, juridik, riskforskning, beteendevetenskap och ekonomi. Men rådet bör även inkludera praktiker med vana vid beslutsfattande, till exempel från politiken, statsförvaltningen eller näringslivet. Ett sådant råd skulle särskilt ha tre olika uppgifter, som i stor utsträckning går utöver de uppgifter som SMER för närvarande har.

Länk till rapporten på eso.expertgrupp.se

I Eliasson, Jonas & Lena Unemo (red.), I en tid av pandemi - en ESO-antologi med samhällsvetenskapliga reflektioner. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2021:1, Statens offentliga utredningar.

Utdrag ur rapporten:

Hur kan och bör en expertmyndighet som Folkhälsomyndigheten ta hänsyn till relevansen hos de komplexa etiska och juridiska frågor som diskuteras ovan? Vårt konkreta förslag är att knyta ett etikråd till myndigheten, av den typ som redan finns på andra myndigheter och institutioner, såsom Migrationsverket, Finansinspektionen, Trafikverket, AP-fonderna och Karolinska institutet. Ledamöterna i rådet bör utgöras av personer som har kompletterande kompetens och erfarenhet avseende reflektion kring etiska bedömningar. Akademiker från många olika fält skulle kunna komma ifråga, inklusive filosofi, juridik, riskforskning, beteendevetenskap och ekonomi. Men rådet bör även inkludera praktiker med vana vid beslutsfattande, till exempel från politiken, statsförvaltningen eller näringslivet. Ett sådant råd skulle särskilt ha tre olika uppgifter, som i stor utsträckning går utöver de uppgifter som SMER för närvarande har.

Länk till rapporten på eso.expertgrupp.se