Policy paper: Global befolkningsökning

Kolk, Martin , Arrhenius, Gustaf , Fairbrother, Malcolm , Roussos, Joe | 2022

IFFS Policy Paper: 2022:2

Med den snabba ökningen av den globala befolkningen följer långsiktiga konsekvenser. Dessa gäller kommande generationers välfärd och säkerheten för ekosystemen på planeten. Prognoser säger med ganska stor säkerhet att antalet invånare på jorden kommer att fortsätta öka. Det finns ett behov av att undersöka
frågan om hur många människor som skulle kunna leva hållbart på jorden, givet en viss nivå av mänskligt välbefinnande och tillgängliga resurser. Om det visar sig finnas anledning att sträva efter en stabil eller minskande befolkningsmängd, uppstår frågan om hur detta kan uppnås på ett etiskt acceptabelt sätt.

Finns även tillgänglig på engelska

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

IFFS Policy Paper: 2022:2

Med den snabba ökningen av den globala befolkningen följer långsiktiga konsekvenser. Dessa gäller kommande generationers välfärd och säkerheten för ekosystemen på planeten. Prognoser säger med ganska stor säkerhet att antalet invånare på jorden kommer att fortsätta öka. Det finns ett behov av att undersöka
frågan om hur många människor som skulle kunna leva hållbart på jorden, givet en viss nivå av mänskligt välbefinnande och tillgängliga resurser. Om det visar sig finnas anledning att sträva efter en stabil eller minskande befolkningsmängd, uppstår frågan om hur detta kan uppnås på ett etiskt acceptabelt sätt.

Finns även tillgänglig på engelska