Henric Karlsson

Kommunikatör
E-post: henric.karlsson@iffs.se
T
elefon: 072 080 23 77

Henric Karlsson

På Institutet för framtidsstudier arbetar jag med forskningskommunikation, bland annat med öppna seminarier, nyhetsbrev och sociala medier. Jag har en bakgrund inom journalistik och har arbetat med forskningskommunikation sedan 2015.