Initiativ att göra forskningsresultat mer tillgängliga får mothugg från svenska forskare

Offentligt finansierad forskning ska göras tillgänglig för alla. Det är en uppfattning som många delar, såväl forskningsfinansiärer som forskare. Men utvecklingen mot målet går långsamt och hösten 2018 bildade 13 europeiska forskningsfinansiärer och fyra välgörenhetsorganisationer cOAlition S och lanserade Plan S för att skynda på processen. I Sverige har Forte, Formas och Riksbankens Jubileumsfond valt att ingå i koalitionen och stå bakom Plan S. Koalitionen har även stöd av Europakommissionen och ERC (European Research Council).

Att försöka ändra på systemet för granskning och publicering av forskningsresultat är dock inte smärtfritt och frågan är hur detta mål ska nås. I en debattartikel på Universitetslärarens webbplats ifrågasätter en lång rad svenska professorer Plan S och ber de svenska forskningsfinansiärerna i cOAlition S att backa från beslutet att stå bakom den.

Bland undertecknarna finns utöver vår VD Gustaf Arrhenius även två tidigare ledare av verksamheten i form av Peter Hedström och Joakim Palme, samt flera andra forskare som har affiliering till institutet, bland andra Carina Mood, Jan O. Jonsson, Krister Bykvist, Karin Bäckstrand, Folke Tersman och Arne Jarrick.

Länk till uppropet på Universitetsläraren

Många andra svenska forskare har reagerat på initiativet, bland annat i Vetenskapsrådets webbtidning Curie, och på debattplats i Svenska Dagbladet.

I januari 2019 höll Stockholms universitet ett öppet seminarium om Plan S för forskarna vid universitetet. 

Läs mer om cOAlition S och Plan S på deras webbplats www.coalition-s.org