Nyheter

17 november 2017

Värdekonflikter mellan migranter och vårdpersonal

En ny studie ska undersöka skillnaderna i kulturella värden mellan migranter och vårdpersonal, vilka strategier som varit fra...

14 november 2017

Forskare sökes till studie om väljare

Institutet för Framtidsstudier söker en forskare till ett forskningsprojekt rörande psykologiska och sociologiska skillnader ...

08 november 2017

Anders Ekholm pratar framtid och förändring

Vår vice VD Anders Ekholm är sällan hos oss på kontoret. Han är istället på andra människors kontor, i deras konferenssalar o...

26 oktober 2017

Dags att planera för klimatkatastrofer

När två av de mest skadliga orkanerna i historien med bara några dagars mellanrum drog in över mexikanska golfen tidigare i h...

24 oktober 2017

Intervju om policyprofessionella i svensk politik

Vilka är de policyprofessionella? I boken Makt utan mandatlanserades begreppet som en beskrivning av en grupp tjänstemän som ä... mer om denna yrkesgrupp.