Nyheter

21 augusti 2019

Vårt ansvar för framtida generationer – IFFS på Forskardagarna

Frågorna hopar sig: Vilket ansvar har vi som lever i dag för att det ska gå att bo på jorden i framtiden? Gör det något om ci... Forskardagarna vid Stockholms universitet (2-3/10). Läs mer om IFFS forskningsprogram .är gratis och öppet för alla, men riktar sig framför allt till gymnasieelever och lärare på gymnasienivå. Alla föreläsningar samtal och aktiviteter är populärvetenskapligt inriktade och handlar förutom om aktuell forskning också om varför forskning är viktigt och om vad universiteten kan erbjuda blivande studenter.

16 augusti 2019

Barnskam och tågskryt på video och radio

Filmningen av IFFS Almedalen-debatt "Flygskam, barnskam, tågskryt – individer vs strukturer i klimatkrisens tid" mellan filoso... om att avstå barn av klimatskäl där Olle Torpman, filosof och doktor i miljöetik knuten till IFFS, medverkar. 

09 augusti 2019

Det kulturella djuret – sommarläsning i SvD

Människan har skapat städer, skrivit symfonier, byggt månraketer och internet samtidigt som höjdpunkten på den kulturella utve...I augusti publicerar ur Patrik Lindenfors nya bok ”Det kulturella djuret” (Ordfront förlag), om människans evolution och tänkandets utveckling. Lindenfors, docent i om arv, miljö, intelligens, personlighet och hur språket drivit hjärnans utveckling – plus mycket mer.

01 augusti 2019

"Kunnigt och pedagogiskt om människans särart"

"Partik Lindenfors visar att arvsanlagensivrigaste försvarare ofta är de som minst har begripit dem. Den som vill ge vår medf...Läs Dagens Nyheters av

30 juli 2019

Studie: Fler lesbiska par skaffar barn

Fler kvinnor i samkönade äktenskap skaffar barn, visar en ny studie av IFFS Martin Kolk och en grupp andra forskare vid Stock...Läs Dagens Nyheters utifrån studien.