Nyheter

11 oktober 2018

Drömmen om den självkörande bilen

Vägar utan köer, lekparker istället för parkeringar och det definitiva genombrottet för den delade ekonomin. Det är några av ....   

11 oktober 2018

Några tankar om självkörande fordons politiska och etiska konsekvenser

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att överblicka de förändringar som en ny teknologi kan föra med sig. Men för att ha...

05 oktober 2018

Det lönar sig att vara osjälvisk

Hur går det för den som beter sig osjälviskt och gör uppoffringar för andras skull? Enligt en tvärvetenskaplig studie av fors...

27 september 2018

Det förarlösa samhället - om en framtid med självkörande bilar

Det är lätt att få uppfattningen att vi inom bara några år kommer att få se självkörande bilar cirkla omkring med passagerare...

26 september 2018

Varför det är viktigt att skydda religiösa byggnader i krig

Det har varit en lång och våldsam konflikt men parterna har äntligen enats om att lägga ned vapnen – nu gäller det bara att f...