Nyheter

12 april 2024

Stort ERC-anslag för att studera integration och ojämlikhet

Jan Jonsson vid IFFS har fått det prestigefyllda ERC Advanced Grant som delas ut av European Research Council. Jan Jonsson oc...

Läs mer
03 april 2024

Lidandets filosofi - djurrätt, klimat och etik

Att definiera och mäta djurens välfärd och kapacitet till lidande och njutning, är viktigt för att fatta väl avvägda beslut o...

Läs mer
03 april 2024

Saknas utvärdering av insatserna mot gängvåldet

Mer pengar läggs på att komma åt gängkriminaliteten. Men har åtgärderna önskad effekt? Amir Rostami pekar i en intervju i tid...

Läs mer
07 mars 2024

Demokratiska problem när AI fattar besluten

Förhoppningarna är stora att artificiell intelligens (AI) ska revolutionera många områden. Likt internet eller elektricitet ä...

Läs mer
06 mars 2024

Samtalsturné om kriminalpolitik inleds på San Quentin

Nyligen reste Staffan Julén, kommunikationschef och konstnärlig forskare på IFFS, till fängelset San Quentin i San Francisco,...

Läs mer
06 mars 2024

Moralisk analys av vanliga argument i klimatdebatten

Två argument i klimatdebatten: 1. Sverige behöver inte dra ned på utsläppen, eftersom våra utsläppsminskningar ändå inte löse...

Läs mer
05 mars 2024

Så kan konservatismen bli grön

Den konservativa idétraditionen är egentligen fylld med tankar och ståndpunkter som stödjer kraftfulla klimatåtgärder. Anledn...

Läs mer
05 mars 2024

Barn och klimat: "För komplicerat för ett enkelt svar"

Enligt en uppmärksammad studie från 2017 är den mest effektiva åtgärden en individ kan göra för att minska sina koldioxidutsl...

Läs mer
05 mars 2024

Hur påverkade covid-19-pandemin våra normer?

Under covid-19-pandemin förändrades vårt sätt att bete oss i sociala sammanhang, liksom hur vi såg på andra människors beteen...

Läs mer
04 mars 2024

Vågar vi ens tänka på framtiden längre?

"I Tjechovs "Tre systrar" säger överste Versjinin att lyckan är något som bara våra efterkommande kan hoppas på. Har en menin...

Läs mer