Nyheter

11 april 2019

Värderingar som mått på integration

Det finns flera olika typer av integration och en av dem som har fått uppmärksamhet på senare tid gäller värderingar. Hur kan...

11 april 2019

Den nya fattigdomen

Kan man prata om fattigdom i Sverige idag? De flesta förknippar väl fattigdom med materiell nöd, men den är så gott som utrad...

25 mars 2019

Forskningsrapport anmäld för felaktigheter

Hösten 2018 publicerade Institutet för Framtidsstudier rapporten Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige och den fick då stor uppmärksamhet. Rapporten skrevs inom ramen för forskningsprojektet , finansierat av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

20 mars 2019

Om ett seminarium om e-cigaretter och vad som hände sedan

Under 2016 pågick ett intensivt arbete med att färdigställa alla kapitel till den ambitiösa forskningsrapporten Rethinking soc..., skriven av en mängd namnkunniga forskare samlade i . Tack vare bidrag från Riksbankens Jubileumsfond kunde vi på institutet stå som värd för flera av de möten där forskare från hela världen diskuterade innehållet, och en av de forskare som kom på besök var Daniel Wikler, professor i etik och folkhälsa.

27 februari 2019

Vi söker en vikarierande kommunikatör

Vår kommunikatör ska vara tjänstledig i höst och vi rekryterar nu en vikarie som kan överlappa bortovaron. Tjänsten sträcker ...