Nyheter

03 oktober 2022

Hur ideologisk var valrörelsen?

Hur ideologisk var valrörelsedebatten? Har konservatismen vunnit mark på liberalismens bekostnad? Och hur mår socialismen? Lu...

Läs mer
30 september 2022

Två anledningar till klimatförnekelse - Kirsti Jylhä förklarar

Varför förnekar vissa klimatförändringar? Kirsty Jylhä, doktor i psykologi och forskare inom klimatpsykologi går igenom två v...

Läs mer
21 september 2022

Brist på kunskap om hur organiserad brottslighet påverkar välfärdssystemen

"..jag tror att det finns en otrolig sårbarhet på gräsrotsnivå. Alltså de byråkrater och tjänstemän som till exempel ska hant...

Läs mer
19 september 2022

"Högersidan givit SD legitimitet"

De partier som numera samarbetar med Sverigedemokraterna har legitimerat partiet hos väljare som tidigare uppfattat partiet s...

Läs mer
19 september 2022

Så blir den nya kriminalpolitiken - Amir Rostami svarar

Hur blir den nya kriminalpolitiken? Kan högersidans förslag genomföras? Vad är det nya? "Ända sedan 90-talet och en förskjutn...

Läs mer
15 september 2022

"Vi är inte rustade att möta de extrema risker vi står inför"

Samhällets beredskap inför extrema risker kopplade till klimatförändringar, kärnvapen, artificiell intelligens och biosäkerhe...

Läs mer
13 september 2022

"Vår främsta guide in i framtiden" - Dagens Industri om Gustaf Arrhenius och vårt forskningsprogram

"Han är vår främsta guide in i framtiden. Som vd för Institutet för framtidsstudier är Gustaf Arrhenius Sveriges känselspröt ...

Läs mer
12 september 2022

"Medborgarråd behövs för klimatet"

"Att bromsa klimatförändringarna blir en alltmer akut politisk uppgift, men de beslut som krävs för att minska utsläppen fatt...

Läs mer
12 september 2022

"Det grova våldet minskar totalt sett"

Trots att gängbrottsligheten och skjutvapenvåldet ökar, minskar det grova våldet i samhället totalt sett och det är färre ung...

Läs mer
09 september 2022

Se filmen om vårt forskningsprogram - Mänsklighetens vägval

Institutet för framtidsstudier bedriver forskning om frågor som är viktiga för vår framtid: klimatförändringar, demokrati, te...

Läs mer