Nyheter

12 maj 2021

Ron F Inglehart 1934–2021

Ron F Inglehart, grundare av forskarnätverket World Values Survey har gått bort vid en ålder av 86 år. Han publicerade över 4...

Läs mer
11 maj 2021

Filosofen - vår tids influencer

"Plötsligt vill alla ha en filosof i stället för en sakkunnig expert i paneldiskussionerna kring pandemin. Är filosofen på vä...

Läs mer
11 maj 2021

Konstnärlig forskning - för vem?

Våren 2020 inträffade något ytterst ovanligt i högskolans värld: en doktorsavhandling blev underkänd. Att doktoranden var jus...

Läs mer
07 maj 2021

Effektiv Altruism Sverige: “IFFS en arbetsplats med goda möjligheter att verka för positiv samhällsutveckling” 

Enligt en karriärguide gjord av den ideella organisationen Effektiv Altruism Sverige är Institutet för framtidsstudier en av ...

Läs mer
05 maj 2021

Ny studie förkastar idé om att du maximalt kan ha 150 kompisar

Ungefär 150 meningsfulla sociala kontakter, fler än så klarar människan inte av. Det så kallade ”Dunbars tal”, en idé från an...

Läs mer
04 maj 2021

Chans till pris för särskilt bra vetenskaplig text

Finska Kone Foundation delar sedan tio år tillbaka ut priset Vuoden Tiedekynä för att främja det finska språkets användning i...

Läs mer
29 april 2021

Befolkningen i religiösa länder mer positiva till vaccin

Ju mer religiöst ett samhälle är desto större förtroende har befolkningen till vacciner. Det visar en studie som sprider ljus...

Läs mer
27 april 2021

Klimatfrågan är ett gigantiskt socialt dilemma

De flesta vet vad som behöver göras. Ändå går det så långsamt. Det handlar förstås om klimatfrågan. I ett stort uppslag i Göt...

Läs mer
19 april 2021

The New World #3: Astra Taylor

Vad är demokrati och hur har den förändrats över tid? Är dagens syn på demokrati förenligt med morgondagens utmaningar? Vad s...

Läs mer
16 april 2021

Ny rapport om kvinnor i extremistiska miljöer

Institutet för framtidsstudier har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram rapporten Women in violent extremism in Sw...

Läs mer