Nyheter

16 februari 2018

Välfärdslobbyisterna och privatiseringen

Hur kommer det sig att privatiseringen av välfärden i Sverige bara fortsätter, trots skandaler och väljarnas skepsis? Om stats...

14 februari 2018

Vi söker en forskningsassistent för forskning om hur och varför normer förändras

En forskningsassistent söks för att arbeta inom två relaterade projekt om normer vilka leds av två forskare som arbetar tätt ...”, stött av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Kimmo Eriksson vid Stockholms universitet leder projektet ””, stött av Riksbankens jubileumsfond.

09 februari 2018

En välfärdsstat för alla generationer

Ett samhälle består alltid av flera generationer som lever parallellt och varje generation har olika behov som den i en välfä... av , Tommy Ferrarini, Kenneth Nelson och Joakim Palme.

08 februari 2018

AI och välfärdssystemet

Vi befinner oss nu i början av en ny teknisk revolution som kan förändra hur vi arbetar på många sätt. Digitalisering och AI ...

07 februari 2018

Film om ett nytt samhälle

IPSP (International Panel on Social Progress) är ett stort nätverk av samhällsvetenskapliga forskare från olika delar av värl...