Organiserad antagonism: Överlappningen mellan våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet.

Rostami, Amir , | 2017

I: C. Edling & A. Rostami (Red.), Vådsbejakande extremism: En forskarantologi, SOU 2017:67, Stockholm: Kulturdepartmentet.

Forskarantologi av Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Läs hela rapporten Våldsbejakande extremism. En forskarantologi.

I: C. Edling & A. Rostami (Red.), Vådsbejakande extremism: En forskarantologi, SOU 2017:67, Stockholm: Kulturdepartmentet.

Forskarantologi av Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Läs hela rapporten Våldsbejakande extremism. En forskarantologi.