De överlappande hoten: Organiserad brottslighet, våldsbejakande extremism och dess konsekvenser för det polisiära arbetet

Rostami, Amir | 2020

I: G. Larsson, S. Sorgenfrei & T. Viklund (eds.), Migration, religion och polisiärt arbete. Studentlitteratur. 2020.

På några decennier har Sverige gått från att vara ett etniskt och religiöst relativt homogent land till att bli ett av Europas mest mångreligiösa länder. Religion, migration och polisiärt arbete beskriver några av de utmaningar och möjligheter polisen kan ställas inför i ett pluralistiskt samhälle. I boken varvas teoretiska perspektiv med konkreta exempel på polisiärt arbete relaterat till religion och migration.

Läs mer

I: G. Larsson, S. Sorgenfrei & T. Viklund (eds.), Migration, religion och polisiärt arbete. Studentlitteratur. 2020.

På några decennier har Sverige gått från att vara ett etniskt och religiöst relativt homogent land till att bli ett av Europas mest mångreligiösa länder. Religion, migration och polisiärt arbete beskriver några av de utmaningar och möjligheter polisen kan ställas inför i ett pluralistiskt samhälle. I boken varvas teoretiska perspektiv med konkreta exempel på polisiärt arbete relaterat till religion och migration.

Läs mer