Organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism som antagonistiska hot

Rostami, Amir | 2019

Antagonistiska hot och dess påverkan på lokalsamhället, Försvarshögskolan

Abstract

Vi har en polarisering av brottsligheten i Sverige. Medan den traditionella brottsligheten (exempelvis knivvåld mellan berusade personer) går ner, går den organiserade formen av grov brottslighet som skjutvapenvåld inom kriminella miljöer upp. Den svenska situationen är således tudelad där den generella brottsligheten är stabil, och i vissa fall uppvisar en nedåtgående trend, medan problemen med individer som ägnar sig åt organiserad och repetitiv brottslighet blir allt mer allvarliga. Det är också dessa företeelser, som ibland i litteraturen beskrivs som antagonistiska hot. Detta kapitel syftar till att beskriva och problematisera vilka fenomen som kan karaktäriseras som antagonistiskt hot och utvecklingen av dessa.

Läs kapitlet 

Antagonistiska hot och dess påverkan på lokalsamhället, Försvarshögskolan

Abstract

Vi har en polarisering av brottsligheten i Sverige. Medan den traditionella brottsligheten (exempelvis knivvåld mellan berusade personer) går ner, går den organiserade formen av grov brottslighet som skjutvapenvåld inom kriminella miljöer upp. Den svenska situationen är således tudelad där den generella brottsligheten är stabil, och i vissa fall uppvisar en nedåtgående trend, medan problemen med individer som ägnar sig åt organiserad och repetitiv brottslighet blir allt mer allvarliga. Det är också dessa företeelser, som ibland i litteraturen beskrivs som antagonistiska hot. Detta kapitel syftar till att beskriva och problematisera vilka fenomen som kan karaktäriseras som antagonistiskt hot och utvecklingen av dessa.

Läs kapitlet