Medarbetare

E-post till anställda adresseras enligt följande: fö[email protected].

Ledning

Gustaf Arrhenius, Vd
Tel: 08-402 12 26

Berit Berglund Price, Vd-assistent
[email protected]
Tel: 08-402 12 27

Folke Tersman, Ställföreträdande vd
Tel: 08-402 12 22

Verksamhetsstöd

Christina Alwert, Chef verksamhetsstöd
Tel: 08-402 12 28

Kristina Redefelt, Redovisningsansvarig
Tel: 08-402 12 39

Cecilia Byström, Forsknings- och projektkoordinator
Tel: 08-402 12 37

Anna-Karin Consoli, Forsknings- och projektkoordinator
Tel: 08-402 12 44

Mats Ingelström, Forsknings- och projektkoordinator
Tel: 08-402 12 10

Heléne Kinnervall, Office Manager
Tel: 08-402 12 47

Karita Sirén, Reception/växel
Tel: 08-402 12 38

Helen de Canésie, HR-koordinator
Tel: 08-402 12 34

Goran Garib, Vaktmästare
Tel: 0793 47 21 57

Kommunikation

Staffan Julén, Kommunikationschef
Tel: 073-509 92 15

Erika Karlsson, Kommunikatör
Tel: 08-402 12 36

Henric Karlsson, Kommunikatör
Tel: 08-402 12 43

Magnus Linton, redaktör
e-post: fö[email protected]

Kontaktuppgifter till forskare och forskningsassistenter

Forskare

Affilierade forskare

Övrig forskningspersonal

 

Till lättläst sida om personal