Medarbetare

E-post till anställda adresseras enligt följande: förnamn.efternamn@iffs.se.

Administration

Gustaf Arrhenius, VD
Tel: 08-402 12 26

Berit Berglund Price, VD-assistent
förnamn.efternamn-efternamn@iffs.se
Tel: 08-402 12 27

Folke Tersman, Ställföreträdande VD
Tel: 08-402 12 22

Christina Alwert, Administrativ chef
Tel: 08-402 12 28

Kristina Redefelt, Redovisningsansvarig
Tel: 08-402 12 39

Staffan Julén, Kommunikationschef
Tel: 073-509 92 15

Erika Karlsson, Kommunikatör
Tel: 08-402 12 36

Henric Karlsson, Kommunikatör
Tel: 08-402 12 43

Magnus Linton, Författare och journalist
e-post: förnamn.efternamn@iffs.se

Olga Hurtig, Praktikant kommunikation
e-post: fornamn.efternamn@iffs.se

Cecilia Byström, Forsknings- och projektkoordinator (tjänstledig)
Tel: 08-402 12 37

Anna-Karin Consoli, Forsknings- och projektkoordinator
Tel: 08-540 12 44

Mats Ingelström, Forsknings- och projektkoordinator
Tel: 08-402 12 10

Heléne Kinnervall, Office Manager (tjänstledig)
Tel: 08-402 12 47

Karita Sirén, Reception/växel
Tel: 08-402 12 38

Helen de Canésie, HR-koordinator
Tel: 08-402 12 34

Goran Garib, Vaktmästare
Tel: 0793 47 21 57

Kontaktuppgifter till forskare och forskningsassistenter

Forskare

Affilierade forskare

Forskningsassistenter 

 

Till lättläst sida om personal