Personal

På Institutet för framtidsstudier arbetar
forskare, assistenter till forskarna
och kontorspersonal
i vanliga kontorslokaler.

En forskare har många års utbildning
från ett universitet.
En forskare söker kunskap.
Det kan man göra på olika sätt.
Man kan intervjua människor,
använda databaser, bibliotek och arkiv.
Assistenterna hjälper forskarna med detta.

Kontorspersonalen tar hand
om det dagliga arbetet
som till exempel att betala ut löner,
köpa in böcker och svara på frågor.

Till namnlista över personalen