Kristina Redefelt

Redovisningsansvarig
Tel: 08-402 12 39
E-post: kristina.redefelt@iffs.se

Jag har hand om stiftelsens löpande redovisning, leverantörsfakturor, fakturering och bokslut.