Stannar Sverige utan invandring?

Bengt Westerberg och Gustaf Arrhenius
Bengt Westerberg och Gustaf Arrhenius modererade konferensen.

Den 25 mars hölls heldagskonferensen Hur påverkas Sveriges välstånd av invandring och kulturutbyte? i Stockholm i samarbete med Frisinnade klubben, och för en fullsatt sal diskuterades invandringen till Sverige ur historiska, normativa och kulturella perspektiv av en rad personer från akademi, näringsliv och politik.

Hela dagen spelades in och de fyra sessionerna finns att ses här på IFFS Play eller i en spellista på vår youtube-kanal. 

Stannar Sverige utan invandrare? >
Olof Åslund, gästprofessor och vetenskaplig ledare vid Uppsala Immigration Lab, Uppsala universitet
Annika Sundén, nationalekonom och tidigare analyschef, Arbetsförmedlingen
Laura Hartman, chefsekonom, LO
Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv
Samtalsledare: Bengt Westerberg

Alla tiders invandring >
Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet

Integration bland unga >
Jan O Jonsson, professor i sociologi vid Socialforskningsinstitutet, Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier
Anna Ekström, f d utbildningsminister (S)
Jan Jönsson, f d rektor, oppositionsborgarråd (L) Stockholm
Nebe Al-Mayahi, grundare företaget Teint
Sophia Metelius, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet
Samtalsledare: Gustaf Arrhenius

Kultur skapas i korsvägar >
Per Svensson, författare och journalist
Lawen Redar, gruppledare (S) i riksdagens Kulturutskott
Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund
Stefan Forsberg, chef Stockholms konserthus
Samtalsledare: Christer Nylander

 Läs gärna Bengt Westerbergs introduktion till konferensen, den finns att läsa i kalendarieposten.

Relaterat material