IFFS Play

Event anordnat i samarbete med Frisinnade klubben, 25 mars 2023.

Det finns de som hävdar att kulturer har vuxit fram i relativ isolering och att de hotas av gränsöverskridande kontakter. Men socialantropologer har konstaterat att det till och med i forntida samhällen fanns omfattande förbindelser mellan kulturer, och det gäller i än högre grad i dagens värld. Kulturella uttryck och hela kulturer är i själva verket produkter av korsbefruktningar. Kulturella impulser känner inga nationella gränser. Isolering och avstånd undergräver möjligheterna till framåtskridande på kulturens alla områden, vare sig det gäller litteratur, vetenskap eller utbildning. Per Svensson, författare och journalist Panel Lawen Redar, gruppledare (S) i riksdagens Kulturutskott Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund Stefan Forsberg, chef Stockholms konserthus Samtalsledare: Christer Nylander

Senaste IFFS Play:

Publicerat 05 apr, 2023

Kultur skapas i korsvägar

Event anordnat i samarbete med Frisinnade klubben, 25 mars 2023.

Det finns de som hävdar att kulturer har vuxit fram i relativ isolering och att de hotas av gränsöverskridande kontakter. Men socialantropologer har konstaterat att det till och med i forntida samhällen fanns omfattande förbindelser mellan kulturer, och det gäller i än högre grad i dagens värld. Kulturella uttryck och hela kulturer är i själva verket produkter av korsbefruktningar. Kulturella impulser känner inga nationella gränser. Isolering och avstånd undergräver möjligheterna till framåtskridande på kulturens alla områden, vare sig det gäller litteratur, vetenskap eller utbildning. Per Svensson, författare och journalist Panel Lawen Redar, gruppledare (S) i riksdagens Kulturutskott Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund Stefan Forsberg, chef Stockholms konserthus Samtalsledare: Christer Nylander

Sök
Område
Ladda fler