IFFS Play

Event anordnat i samarbete med Frisinnade klubben, 25 mars 2023.

Ett viktigt mål med integrationspolitiken är att invandrare ska bli en del av samhällsgemenskapen. Hur väl integrerade de är kan mätas genom till exempel graden av likhet mellan personer födda i och utanför Sverige när det gäller möjligheter och rättigheter, social tolerans, sociala relationer och nätverk, samt grundläggande värderingar. För den som kommer hit i vuxenålder kan integrationen vara en stor utmaning, till exempel att lära sig ett nytt språk. Men hur går det för deras barn som har fått möjlighet att gå i svensk skola och växa upp i det svenska samhället? Kan vi räkna med att de är/blir väl integrerade i det svenska samhället? Och integrerade i vilken mening? Jan O Jonsson, professor i sociologi vid Socialforskningsinstitutet, Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier (som tillsammans med Carina Mood och Georg Treuter har skrivit rapporten ”Integration bland unga i Sverige”, Makadam förlag 2022) Panel Anna Ekström, f d utbildningsminister (S) Jan Jönsson, f d rektor, oppositionsborgarråd (L) Stockholm Nebe Al-Mayahi, grundare företaget Teint Sophia Metelius, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet Samtalsledare: Gustaf Arrhenius

Senaste IFFS Play:

Publicerat 05 apr, 2023

Integration bland unga

Event anordnat i samarbete med Frisinnade klubben, 25 mars 2023.

Ett viktigt mål med integrationspolitiken är att invandrare ska bli en del av samhällsgemenskapen. Hur väl integrerade de är kan mätas genom till exempel graden av likhet mellan personer födda i och utanför Sverige när det gäller möjligheter och rättigheter, social tolerans, sociala relationer och nätverk, samt grundläggande värderingar. För den som kommer hit i vuxenålder kan integrationen vara en stor utmaning, till exempel att lära sig ett nytt språk. Men hur går det för deras barn som har fått möjlighet att gå i svensk skola och växa upp i det svenska samhället? Kan vi räkna med att de är/blir väl integrerade i det svenska samhället? Och integrerade i vilken mening? Jan O Jonsson, professor i sociologi vid Socialforskningsinstitutet, Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier (som tillsammans med Carina Mood och Georg Treuter har skrivit rapporten ”Integration bland unga i Sverige”, Makadam förlag 2022) Panel Anna Ekström, f d utbildningsminister (S) Jan Jönsson, f d rektor, oppositionsborgarråd (L) Stockholm Nebe Al-Mayahi, grundare företaget Teint Sophia Metelius, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet Samtalsledare: Gustaf Arrhenius

Sök
Område
Ladda fler