IFFS Play

Event anordnat i samarbete med Frisinnade klubben, 25 mars 2023.

Trots att de första människorna som slog sig ner i Sverigeför 14 000 år sedan var invandrare och att invandringen har fortsatt sedan dess görs det ofta gällande att Sverige historiskt har varit ett homogent land med en befolkning med få kulturella skillnader. Men landet präglades i historisk tid, även om man bortser från invandringen, av stora skillnader mellan landsändar och städer. I avgörande historiska skeden – som när det på 1200- och 1300-talen blev ett rike, på 1500- och 1600-talen en stat, på1800-talet ett industriland och på1950- och 60-talen en välfärdsstat – bars det dessutom upp, både kvantitativt och kvalitativt, av väsentlig invandring. Så vilken betydelse har den haft för Sveriges utveckling? Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet

Senaste IFFS Play:

Publicerat 05 apr, 2023

Alla tiders invandring

Event anordnat i samarbete med Frisinnade klubben, 25 mars 2023.

Trots att de första människorna som slog sig ner i Sverigeför 14 000 år sedan var invandrare och att invandringen har fortsatt sedan dess görs det ofta gällande att Sverige historiskt har varit ett homogent land med en befolkning med få kulturella skillnader. Men landet präglades i historisk tid, även om man bortser från invandringen, av stora skillnader mellan landsändar och städer. I avgörande historiska skeden – som när det på 1200- och 1300-talen blev ett rike, på 1500- och 1600-talen en stat, på1800-talet ett industriland och på1950- och 60-talen en välfärdsstat – bars det dessutom upp, både kvantitativt och kvalitativt, av väsentlig invandring. Så vilken betydelse har den haft för Sveriges utveckling? Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet

Sök
Område
Ladda fler