Så många Ukrainare vill lämna landet permanent

Åtta miljoner Ukrainare har lämnat landet. Ytterligare fyra miljoner vill lämna landet om möjligheten fanns. Vilka länder vill de till? Hur många vill flytta tillbaka till Ukraina? Hur många vill lämna permanent? Det analyseras av Olle Hammar, forskare i nationalekonomi vid Institutet för framtidsstudier, tillsammans med forskarkollegor i en artikel i VoxUkraine.

Enligt FN-organet UNHCRs siffror från februari 2023 befinner sig de flesta av de som lämnat Ukraina i dag i Ryssland - nästan tre miljoner människor. Därefter följer Polen (cirka 1,5 miljoner) och Tyskland (en miljon). De tre miljoner Ukrainare som befinner sig i Ryssland inkluderar även de som tvångsdeporterats dit.

Forskarna Olle Hammar, Mikael Elinder och Oscar Ericxon, jämför dessa siffror med data från Gallup World Poll om vilka länder Ukrainare före kriget angav att de ville flytta till. Mellan 2007 och 2021 svarade i snitt 26,2 procent, cirka 11 miljoner människor, att de ville lämna Ukraina. De länder de önskade komma till var Tyskland, cirka två miljoner, USA 1,7 miljoner, samt Ryssland 1,5 miljoner människor. Långt fler Ukrainare befinner sig alltså i dag i Ryssland än antalet som före kriget angav det som önskat bosättningsland.

Av de fyra miljoner som i september 2022, under det pågående kriget, ville lämna Ukraina, svarade ingen att de ville till Ryssland.

Läs hela artikeln "Where do Ukrainians want to go? Migration aspirations and destination-country preferences in Ukraine" av Olle Hammar, forskare i nationalekonomi, Mikael Elinder, docent i nationalekonomi och Oscar Ericxon, forskare i nationalekonomi.

Relaterat material