Makt eller börda. Om äldre och deras position i samhället

Andelen äldre i vår befolkning blir större och större. Faktum är att de som är 60 år eller äldre är världens snabbast växande befolkningsgrupp. I Sverige och några andra europeiska länder är denna andel av befolkning redan mer än 20 procent, i Japan utgör de en tredjedel.

Sverige är enligt organisationen Help age, som varje år rankar världens länder efter en rad sociala och ekonomiska faktorer i ett Global age watch index, ett av världens bästa länder att åldras i. Det handlar om livsmiljö, ekonomisk trygghet och hälsostatus samt capability som handlar om samhällets möjligheter att erbjuda utbildning och arbete även för äldre. Kommer det att kunna fortsätta vara så när en allt större del av befolkningen behöver försörjas av andra?

I World Values Surveys senaste intervjuomgång, vilken avslutades 2015, ombads de intervjuade att markera den sociala positionen för 20-åringar, 40-åringar och 70-åringar i sina respektive länder. Det visade sig då att 70-plussarnas sociala position skiljer sig ordentligt i olika delar av världen. I länderna i Mellanöstern och norra Afrika, den s.k. Mena-regionen, är det sociala anseendet för de äldsta som högst. Sverige däremot ligger i andra ändan av skalan.

En anledning till denna skillnad kan vara att familjen i de kulturer som råder i Mena-regionen har en mycket viktigare roll än staten. Äldre människors kunskaper och erfarenheter respekteras där på ett helt annat sätt än i Europa. Å andra sidan anser de yngre i dessa länder att äldre har för mycket att säga till om. Det anser vi i Sverige också. Äldre har ett för stort politiskt inflytande, det tycker i synnerhet de som bor i storstäder. Och även om vi är för en åldersmässig blandning på våra arbetsplatser betraktas det inte som särskilt attraktivt med en chef som passerat 70.

De forskare som arbetar med Global age watch index beklagar att det ur ett internationellt perspektiv finns så dåligt med data som gäller just äldre. Det är ett problem eftersom brist på kunskap om en grupp människor lätt kan leda till systematisk uteslutning av dem i olika typer av utvecklingsarbete.

Det här är ett sammandrag av en artikel skriven av Bi Puranen, Makt eller börda. En jämförelse av social position för 70+ i Mellanöstern och Sverige, publicerad i Äldre i centrum 1/2016.

Läs hela artikeln på www.aldreicentrum.se