Bi Puranen

Telefon: 08-14 92 44 eller 0705-721 721

Generalsekreterare vid World Values Survey

Huvudsakligt forskningsområde är säkerhet och värderingar i ett jämförande perspektiv. Tidigare projekt på Institutet för Framtidsstudier har handlat om Liv & Hälsa, särskilt kvinnors villkor samt tuberkulosens epidemiologi.

Publikationer

Projekt